Konec drugega tedna februarja se Slovenska filantropija seli v nove prostore. Minila so štiri leta od prevzema prazne in obnove potrebne hiše na Cesti Dolomitskega odreda 11 na Viču v brezplačni najem od Mestne občine Ljubljane. Hiša – bodoči skupnostni center – danes nosi ime Viška hiška.

Skoraj povsem odslužena hiša je bila sicer predvidena za rušenje, a je po tehtnem premisleku ideja o obnovi hiše, ki bi rešila prostorsko stisko Slovenske filantropije, vzniknila v svež projekt.

Na Slovenski filantropiji se že 23 let ukvarjajo s širjenjem prostovoljstva, z integracijo migrantov, s svetovanjem osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja in ozaveščanjem o pomenu solidarnosti, ki predstavlja vezivo vsake družbe. V časih, ki jih živimo, se naše človekoljubno delo dotika vedno večjega števila ljudi, s čimer se povečuje tudi potreba po novih, večjih in primernejših prostorih.

Projekt Viška hiška je skupnostni projekt. Študenti arhitekture so v okviru študijskega programa izdelali načrt prenove in se pri načrtovanju strojnih instalacij povezali s študenti strojništva ter projektanti. V letu 2014 so pričeli z organiziranjem prostovoljskih in korporativnih akcij (podjetja svojim zaposlenim omogočijo da v okviru službenega časa opravljajo družbeno koristna dela). Hiša predstavlja prostor srečavanj in sodelovanja.

Viška hiška je namenjena vzpostavitvi:

  • nacionalnega centra prostovoljstva, ki bo povezoval prostovoljske organizacije, nudil različna usposabljanja in podporo tako organizacijam kot prostovoljcem in iskalcem prostovoljske pomoči, promoviral prostovoljstvo in prispeval k dvigu splošne zavesti o solidarnosti;
  • učnega centra za migrante, v katerem se bodo migranti lahko izobraževali in usposabljali, kar bo okrepilo njihovo socialno integracijo in izboljšalo njihove zaposlitvene možnosti;
  • svetovalnice za pomoč osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, s čimer bomo prispevali k urejenem statusu, dokumentaciji in zdravstvenemu zavarovanju oseb ter s tem izboljšali njihove pogoje za zaposlitev ter urejanje drugih življenjskih razmer.