V poročilu o doseganju globalnih ciljev je Slovenija z dosedanjimi ukrepi zasedla 17. mesto, pred Japonsko in za Luksemburgom. Julija je Sustainable Development Solutions Network v sodelovanju z Bertelsmann Stiftung izdal obsežno poročilo, ki uvršča države po 77 kazalnikih, vezanih na 17 ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih septembra lani na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju.

Po merjenju napredka k ciljem trajnostnega razvoja prva štiri mesta zasedajo skandinavske države: Švedska, Danska, Norveška in Finska. Slovenija se je s 17. mestom uvrstila za Luksemburg in pred Japonsko in skupaj zbrala 76,6 točk od možnih 100. Glede na uporabljene kazalnike je Slovenija najuspešnejša pri odpravi vseh oblik revščine, dostopu do vode in sanitarne ureditve, močno pa ji rdeča luč gori pri vladni učinkovitosti, pridobivanju domačih sredstev za izboljšanje državnih zmogljivosti, pri pobiranju davkov in mednarodni podpori državam v razvoju.

Dodana vrednost Indeksa ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goal Index –  SDGI), je da prvič meri celostno vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni. Širok metodološki vzorec držav (149) in različnih kazalnikov (77) omogoča vsaki državi, da določi prednostne naloge za ukrepanje, prepozna izzive izvajanja in ugotavlja pomanjkljivosti, ki jih mora odpraviti, da bi dosegla zastavljene cilje do leta 2030. SDGI tudi omogoča državi, da se primerja tako z drugimi v regiji kot po posameznih področjih, in ugotavlja, kje na skali se nahaja med najboljšimi in najslabšimi na določenem področju oz. kazalniku.

Celotno poročilo je dostopno tukaj.