Slovenija otrokom najprijaznejša država na svetu

Med 172 državami sveta je mednarodna organizacija Save the Children v najnovejšem poročilu Slovenijo skupaj z Norveško uvrstila na prvo mesto. Poročilo poziva države, naj ukrepajo proti diskriminatornim politikam in običajem, vlagajo v javne storitve, da bi lahko dosegli cilje trajnostnega razvoja, za katere so se pod okriljem Združenih narodov dogovorili leta 2015.

Z indeksom konec otroštva merijo zdravje in blaginjo otrok po svetu, pri čemer upoštevajo prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne spopade.

Organizacija Save the Children v poročilu opozarja, da se za najmanj 700 milijonov otrok po svetu otroštvo konča prezgodaj. Med glavnimi vzroki izpostavlja slabo zdravje, oborožene spopade, nasilje, otroške poroke, zgodnje nosečnosti, nedohranjenost, izključenost iz izobraževalnega sistema in otroško delo. Poročilo razkriva, da se kar 263 milijonov otrok po svetu ne šola, da je 168 milijonov otrok prisiljeni v otroško delo, polovica od njih opravlja zelo nevarna dela. Ocenjujejo, da je moralo skoraj 28 milijonov otrok zaradi vojn, nasilja, lakote zapustiti svoje domove. Še vedno kar šest milijonov otrok letno po svetu umre še pred svojim petim rojstnim dnevom.

Med najboljšimi desetimi državami so z izjemo Južne Koreje, ki si z Nemčijo, Belgijo in Ciprom deli deseto mesto, same evropske države. Te države imajo zelo dobre ocene glede zdravja, izobraževanja in zaščite otrok. Med zadnjimi desetimi pa je sedem držav iz zahodne in osrednje Afrike.

Čeprav se otroštvo najhitreje konča v državah zahodne in osrednje Afrike, organizacija opaža napredek. Tako so na tem območju znižali stopnjo umrljivosti otrok, mlajših od pet let, na polovico v primerjavi z letom 1990, v Liberiji in Nigru pa celo za več kot dve tretjini. Devet držav je napredek močno pospešilo ali jim je uspelo, da se število otrok, ki umrejo pred petim letom, ne povečuje več. Ti in podobni uspehi kažejo, da so politične odločitve pomembnejše od bogastva države in da revščina ne sme biti ovira za napredek, ugotavljajo pri organizaciji Save the Children.

Celotno poročilo lahko preberete na naslednji povezavi.