SLOGA podpisala ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije

vs2Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) je 10. junija 2015 organiziral Nacionalno konferenco o strategiji razvoja vsebinskih mrež nevladnih organizacij z namenom, da se pokažejo potenciali nevladnih organizacij in se opredeli vloga vsebinskih mrež v prihodnje. Konference se je udeležila tudi SLOGA, ki je ob zaključku dogodka podpisala ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije.

Udeležence konference so nagovorili različni politični odločevalci: minister za javno upravo Boris Koprivnikar, državni sekretar Tadej Slapnik in mag. Lilijana Kozlovič, vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo.

»Konzorcij vsebinskih mrež je konferenco pripravil v pomenljivem času, ko se izteka financiranje mrež in se pišeta nacionalna strategije za razvoj prostovoljstva ter Zakon o nevladnih organizacijah«, je uvodoma povedal Primož Jamšek s Slovenske filantropije, vsebinske mreže za prostovoljstvo.

Kaj se pričakuje od vsebinskih mrež, je v svojem video nagovoru povedal tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je prepričan, da lahko NVO sektor prevzame pomembnejšo vlogo, saj mnoge naloge lahko izvaja učinkoviteje kot javni sektor. Se pa zaveda, da bo za prevzem dolgoročnejših nalog potrebno tudi dolgoročno financiranje, ki hkrati pomeni bolj stabilen in strokoven sektor.

Da tudi vlada načelno podpira krepitev NVO, je potrdil državni sekretar Tadej Slapnik, ki je prepričan, je kakovostna civilna družba pomemben tretji steber družbe, brez katerega ni trajnostno uspešne države.

Mag. Lilijana Kozlovič, vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo prepoznava pomen NVO in ne dvomi, da bomo ovire, ki se najpogosteje kažejo v finančnih sredstvih uspeli premostiti v dobrobit nas vseh in jih razumeli kot priložnost za inovativnost in kot izziv.

Predstavniki najrazličnejših organizacij so nadaljevali z delom v skupinah in prišli do naslednjih zaključkov. Pomembna je krepitev neodvisne in avtonomne civilne družbe na vsebinskih področjih. Vsebinske mreže so združene iz organizacij, ki delajo na terenu, se mrežijo v Sloveniji in s tujino in so sestavljene iz strokovnjakov na posameznih vsebinskih področjih. Pomembno je, da se na tak način uveljavijo tudi v odnosu z državo oz. odločevalci pri oblikovanju politik.

Vsebinske mreže povezujejo nevladne organizacije (NVO) na različnih področjih, ki so za posameznike in družbo pomembne, kot take tudi lažje odgovarjajo na potrebe v širšem družbenem okolju. Predstavljajo infrastrukturo NVO sektorja in so zato njegov vitalen del. Da je povezovanje pomembno, zelo dobro vedo in uresničujejo mreže same.

vs1Dvanajst vsebinskih mrež je podpisalo ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije. Povezovali se bomo s ciljem pospeševanja zagovorništva in civilnega dialoga, zagotavljanja servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitve vloge vsebinskih mrež, krepitve lastnih kapacitet vsebinskih mrež ter povezovanja z mediji, gospodarstvom in širšo javnostjo in vplivanja na stališča javne uprave ter gospodarstva in motiviranja nevladnih organizacij za sodelovanje. Ustanovni akt je podpisala tudi SLOGA.

Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate tukaj.