V Kolnu, Nemčija je 29. in 30. novembra potekalo srečanje predstavnikov nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in strokovnjak s področij migracij in razvoja. Drugega evropskega srečanja ekspertov z naslovom “Migration and Development at the Local Level: Linking Actors and Policies” se je aktivno udeležil tudi predstavnik platforme SLOGA.
Glavni poudarek tokratnega srečanja je bil na izzivu medkulturnega povezovanja ob dejstvu množičnih migracij v nekatere države Evropske unije. Ukvarjali smo se z vprašanjem/dilemo kako najbolje izkoristiti podjetniške izkušnje prihajajočih beguncev in migrantov, saj lahko koncept »samovzdržnih migrantov« najbolj učinkovito vpliva na pozitivno percepcijo lokalnega prebivalstva do vedno večje medkulturne raznolikosti v večjih mestih. Pri spodbujanju slednjega bi morala imeti zelo pomembno vlogo tudi lokalna diaspora skupnost.

Predstavniki nevladnih organizacij smo predstavili različne vidike globalnega učenja, ki na področju integracije igra zelo pomembno vlogo, medtem ko so predstavniki lokalnih skupnosti dodatno poudarili pomen ustreznega komuniciranja z državljani na lokalnih ravneh o razvojnih temah (eden od konkretnih primerov je lahko uvajanje koncepta pravične trgovine).