Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je objavila poročilo z naslovom »A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion«, ki kaže, da se številni evropski Romi še vedno soočajo z rasnim sovraštvom,  s slabimi bivalnimi razmerami, lakoto ter visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi.

Agencija FRA je ob objavi poročila opozorila, da rasno sovraštvo, s katerim se soočajo evropski Romi, spodbuja začarani krog izključevanja Romov, kar je nedopustno. Po njihovih podatkih je žrtev rasnega nadlegovanja, ki se kaže tako v obliki diskriminacije kot tudi zločinov, kar eden od treh Romov.

Tudi bivanjske razmere se od leta 2011 do 2016 niso dosti spremenile, pod mejo tveganja revščine živi več kot 80% Romov (siceršnja stopnja tveganja revščine v EU je 17%), prav tako 30% Romov doma nima dostopa do tekoče vode.

Tudi na področju izobraževanja, kjer se je stanje v nekaterih državah članicah sicer izboljšalo, še vedno ostajajo precejšnje razlike, prav tako je stopnja brezposelnosti med mladimi Romi veliko višja kot pri večinskem prebivalstvu.