17. in 18. novembra je potekala generalna skupščina Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD. Rilli Lapalainen iz finske platforme FINGO in mreže za globalno učenje Bridge 47 je bil izvoljen za novega predsednika združenja.

Ob izvolitvi je poudaril pomen dela na prednostnih vsebinah združenja: soočenje z neenakostmi, zagotoviti skladnost politik za trajnostni razvoj ter izpolnitev zavez za financiranje razvojnega sodelovanja oziroma trajnostnega razvoja. Izpostavil je še pomen okrepljenega regionalnega povezovanja na globalni ravni, podporo globalnemu učenju, težo in moč civilne družbe ter demokratično upravljanje.

Delegati so izbrali še štiri nove člane sveta združenja: Marta Iglesias Lopez (Coordinadora, španska platforma), Branka Juran (CROSOL, hrvaška platforma), Bijay Kumar (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction) in Ida Ragnarsson (CONCORD Švedska).

Na skupščini je nastopila tudi evropska komisarka Jutta Urpilainen za mednarodna partnerstva, kakor se bo od januarja 2021 imenoval Generalni direktorat za razvojno sodelovanje (DG DEVCO). Komisarka je poudarila pomen spremembe diskurza, ki govori o razmerju donator-prejemnik, v govor o enakopravnem partnerstvu. Seveda tudi izvorni načrti Evropske komisije niso ostali nedotaknjeni zaradi covid-19. Sama strategija se ne bo spremenila, spreminjajo pa se poudarki glede financiranja razvojnega sodelovanja. Izpostavila je krhkost zdravstvenih sistemov ter velike potrebe po vlaganjih v izobraževanje in človekov razvoj (human development). Covid-19 je razkril omejenosti fiskalnega prostora v marsikateri državi zaradi dolgov, zato je zanjo še toliko bolj ključno vprašanje, kako financirati razvoj v takšnih okoliščinah – potrebujemo nove ideje, konkretne ukrepe, orodja… Hkrati je izrazila zaskrbljenost zaradi spreminjanja politične podpore Agendi 2030 in ciljem trajnostnega razvoja. Potrebna bo dodatna mobilizacija javnosti in civilnodružbenih organizacij.

Razprava delegatov se je osredotočila na pomen transformativnih partnerstev, povezovanja in sodelovanja z namenom preoblikovanja obstoječih praks, ki generirajo neenakosti, izključevanja in neokolonialnih praks.

Delegati so se še posebej zahvalili dosedanjemu predsedniku Johannesu Trimmlu, ki je vodil svet v času novega strateškega načrta delovanja združenja, vmesnega pregleda dela in adaptacije na razmere na področju. Ob tej priložnosti se v imenu platforme SLOGA Johannesu toplo zahvaljujemo za preudarno in modro vodenje združenja v zadnjih šestih letih.

Sekretariat platforme SLOGA