Rights, Equality and Citizenship Programme:Victims of Gender-Based Violence And Early Prevention – Call for Proposals for Action Grants 2016

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je 22. junija v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil najavi dveh javnih razpisov za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju zmanjševanja nasilja na podlagi spola ter zaščite žrtev za leto 2016.

Najavljena sta naslednja dva razpisa:

1. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju izobraževanja in ozaveščanja deklic in dečkov o nasilju na podlagi spola (predvideni datum odprtja:24. november 2016)

2. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja dostopa do sodnega varstva in podpore žrtvam nasilja na podlagi spola ter na področju obravnave storilcev (predvideni datum odprtja: 25. november 2016)

Več o razpisu