Rights, Equality and Citizenship Programme: Promote and enhance the exercise of rights deriving from citizenship of the Union – Pilot Projects for action grants

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo 30. septembra objavil najavi dveh javnih razpisov za sofinanciranje pilotnih projektov, ki prispevajo k boljšemu uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz državljanstva Unije.

Najavljena sta naslednja dva razpisa:
1. Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju spodbujanja raznolikosti (na voljo je 1.000.000 EUR, prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000 do 250.000 EUR, rok prijave: 28. februar 2017).
2. Javni razpis za sofinanciranje raziskovanja vloge internetnih orodij pri spodbujanju državljanske participacije: e-volitve (na voljo je 700,000 EUR, prijavite lahko projekte v vrednosti od 75,000 do 350,000 EUR, rok prijave: 24. januar 2017).

Razpisa se odpreta 17. novembra 2016.

Več o razpisu.