Konferenca Razvojno sodelovanje Slovenije v luči Agende 2030 in uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, ki je potekala 10. oktobra 2016, je združila visoke predstavnike EU in Slovenije ter evropske in slovenske organizacije civilne družbe v razpravi o skupnem pristopu k razvojnim politikam EU in o spremljanju doseženega napredka. Kot govorec je na konferenci nastopil tudi Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.

Prva tema razprave se je osredotočila na problem razvojnega sodelovanja s perspektive EU, ob upoštevanju povezanosti z ostalimi politikami EU in trenutno politično realnostjo. Evropska unija bo sprejela dva pomembna strateška dokumenta – Globalno strategijo EU in Evropskega soglasja za razvoj. Udeleženci konference so bili soglasne, da je za uresničevanje ciljev trajnostenga razvoja ključno, da so v izvajanje vključena vsa ministrstva različni sektorji in civilna družba.

Druga tema je raziskala razvojno politiko s stališča države članice in odprla razpravo o napredku, izzivih in mejnikih, s katerimi se srečuje Slovenija ob uveljavljanju ciljev trajnostnega razvoja. Leto dni po sprejetu Agende 2030 Slovenija že lahko poroča o prvih rezultatih. Nastajajoča Strategija razvoja Slovenije bo vključevala cilje trajnostnega razvoja. Na področju razvojnega sodelovanja Slovenija prav tako prilagaja svoje strateške dokumente trajnostnim ciljem, in sicer s sprejemanjem nove Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju do leta 2030, čemur bo v prihodnjem letu sledila Strategija uresničevanja te Resolucije, torej njen izvedbeni dokument.

Evropska unija, kot največji donator razvojne pomoči na svetu, sodeluje s partnerskimi državami pri izgradnji miru, demokratičnih družb in spoštovanju človekovih pravic. S sprejetjem univerzalne Agende 2030 so se države članice EU zavezale k 17-im splošnim in 169-im konkretnim ciljem trajnostnega razvoja, katerih namen je prispevati k vsem trem dimenzijam trajnostnega razvoja – ekonomskega, socialnega in okoljskega trajnostnega razvoja.

V današnjem globalno dinamičnem svetu se razvojno sodelovanje sooča s pomembnimi težavami in konflikti interesov v EU in partnerskih državah, kjer razvojnim politikam pogosto primanjkuje skladnosti ali javne podpore. Obenem begunska kriza v Evropi, slabo nadzorovani migracijski tokovi in mednarodni izzivi opozarjajo na tesno povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo ter poudarjajo pomembnost izvedljivih razvojnih politik.

Na konferenci so spregovorili Kamal Izidor SHAKER, predsednik, Odbor za zadeve Evropske unije zadeve, Igor ŠOLTES, poslanec Evropskega parlamenta, član odbora EP za zunanje zadeve, Marjeta JAGER, namestnica generalnega direktorja, Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DG DEVCO), Geert LAPORTE, namestnik direktorja, Evropski center za razvojne politike (ECDPM),  Timotej ŠOOŠ, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Aleš VERDIR, svetovalec za razvojno sodelovanje, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve, Albin KEUC, direktor platforme SLOGA in Zeta MAKKRI, članica Upravnega odbora Konstantinos Karamanlis Inštitut za demokracijo (članska organizacija ENoP), nekdanja poslanka.