V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kirgizistanu.
Tematsko je razpis osredotočen na opolnomočenje mladih in žensk, svobodo izražanja, medijsko pismenost in boj proti sovražnemu govoru.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Kirgizistana.

Rok za prijave: 1. april 2021

Vir: CNVOS