V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Črni gori, s poudarkom na pravicah najranljivejših in marginaliziranih skupin, ki jih je prizadela pandemija Covid-19.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Črne gore.

Rok za prijave: 12. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »