Evropska komisija je objavila razpis za podporo nadnacionalnih projektov za preprečevanje in boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti.

Rok za prijavo je 18. februar 2016.

Več informacij, navodila za prijavo, skupaj z razpisom in prijavnico.