SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč razpisuje delovno mesto direktorja platforme.

Sloga razpisuje delovno mesto direktorja platforme. Delovno razmerje se bo sklenilo za mandatno dobo dveh let.

Zahteve:

– visoka izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj ali višja izobrazba in vsaj 10 let delovnih izkušenj;

– znanje  tujih jezikov, nujno aktivno znanje angleščine;

– dobro poznavanje evropskih politik s posebnim poudarkom na razvojnih politikah in politikah sodelovanja s EU sosedskimi državami in državami v razvoju;

– dobro poznavanje nevladnega sektorja s poudarkom na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;

– organizacijske, motivacijske in vodstvene sposobnosti;

– izkušnje s  pripravo razpisne projektne dokumentacije v slovenskem in tujem jeziku;

– izkušnje z vodenjem projektov in finančnim poslovanjem;

– izkušnje pri sodelovanju z različnimi vladnimi uradi ali ministrstvi;

– računalniška pismenost;

– izdelana vizija delovanja platforme.

Kako se prijavim:

Pošljite motivacijsko pismo (največ 1 stran), v katerem predstavite vaš interes in dosedanje izkušnje na zgoraj navedenem področju, življenjepis s fotografijo ter priložite kratko vizijo delovanja platforme (1 stran).

Zahtevane dokumente v 2 izvodih pošljite s priporočeno pošto najkasneje do 15. 7. 2016 na naslov SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA«.

Razgovori z izbranimi kandidati bodo potekali predvidoma 21. 7. 2016. O rezultatih izbora bodo vsi kandidati obveščeni do konca avgusta 2016.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Celoten razpis.

Translate »