Raziskava o povezavah med migracijami in razvojem

Raziskava Connections between Migration and Development, katere namen je prispevati k trenutni debati o razmerju med migracijami in razvojnimi politikami, jasno kaže na pozitivne prispevke migracij na države v razvoju, čeprav ta povezava ni velikokrat obravnavana v migracijskih politikah.

Raziskava je bila opravljena s strani prof. Jochen Oltmer z Univerze Osnabrück, naročena pa s strani organizacije Terre des Hommes v Nemčiji. S tem želi omenjena organizacija uvesti bolj sistematičen pristop k debati o migracijah in razvoju in posledično razviti dolgotrajne strategije, ki bi temeljile na strokovnem znanju in humanitarnem pristopu.

Več o raziskavi lahko preberete na spletni strani Terre des Hommes.