Dag Hammarskjöld Foundation je objavila poročilo »Staying the Course: Funding Effective UN Responses to COVID-19 While Protecting the 2030 Agenda« o financiranju za učinkovite odzive ZN na covid-19 ob hkratnem varovanju Agende 2030.

Namen poročila je podpreti področne skupine ZN, članice ZN in njihove partnerje pri učinkoviti porabi finančnih sredstev za odziv na covid-19, obenem pa zaščititi že dosežen napredek Agende 2030.

Povezava do publikacije, ki je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.