Mirovni inštitut je v okviru projekta »(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu«, skupaj s partnerskimi organizacijami izdal publikacije s predstavitvami dobrih praks zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu v drugih evropskih državah ali čezmejno, na evropski ravni.

S pregledom dobrih praks želijo predvsem spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj med pristojnimi institucijami in organizacijami v treh ciljnih državah projekta. Izidu te publikacije s pregledom dobrih praks je sledila organizacija regionalne konference. Hkrati je namen publikacije seznaniti strokovno in splošno javnost s širjenjem sovražnega govora na spletu in jo spodbuditi k odzivu.

Več informacij in publikacije.