Maja smo obveščali, da je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pripravil zbirko orodij za pripravo projektnih proračunov, ki upoštevajo vidik spola. Zdaj je zbirka na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Namen zbirke orodij po korakih je pomagati organom upravljanja z območja Evropske unije pri pripravi takšnih programov in projektov, ki bodo v skladu z EU in nacionalnimi cilji na področju enakosti spolov. Dokument predstavlja več različnih orodij in izpostavlja obetavne prakse iz različnih držav članic EU v zvezi z uporabo teh orodij v praksi.

Orodje najdete v naši spletni knjižnici.

Vir: CNVOS