Priprava proračuna po načelu enakosti spolov: Zbirka orodij po korakih

Maja smo obveščali, da je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pripravil zbirko orodij za pripravo projektnih proračunov, ki upoštevajo vidik spola. Zdaj je zbirka na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Namen zbirke orodij po korakih je pomagati organom upravljanja z območja Evropske unije pri pripravi takšnih programov in projektov, ki bodo v skladu z EU in nacionalnimi cilji na področju enakosti spolov. Dokument predstavlja več različnih orodij in izpostavlja obetavne prakse iz različnih držav članic EU v zvezi z uporabo teh orodij v praksi.

Orodje najdete v naši spletni knjižnici.

Vir: CNVOS