Pri globalnih vprašanjih ključna vloga mladih

SPOROČILO ZA JAVNOST, Ljubljana, 11. avgust 2015 – 12. avgusta obeležujemo mednarodni dan mladih. Osrednja tematika letošnjega dne je aktivno državljanstvo, medtem ko se osrednje sporočilo nanaša na opolnomočenje mladih za vključujoče udejstvovanje v državljanskih procesih na vseh ravneh. SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč preko različnih projektov naslavlja te tematike, letos, ko obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, si prizadeva za večjo globalno solidarnost še posebej med mladimi, med katerimi je izvedla tudi raziskavo.

»Svetovni voditelji letos odločajo o najpomembnejših izzivih, s katerimi se sooča naša generacija: kako bodo izkoreninili skrajno lakoto, neenakosti in naslovili posledice podnebnih sprememb. Na nas je, da te voditelje opominjamo na sprejemanje pravih odločitev, in še več – na njihovo izpolnjevanje v času naše in prihodnjih generacij,«pojasnjuje Patricija Virtič iz platforme SLOGA.

Dve ključni srečanji do konca leta ponujata nove priložnosti za ključne spremembe življenja mladih in uresničevanje njihovih človekovih pravic. Septembra se bodo svetovni voditelji sestali v New Yorku, da sprejmejo novo globalno razvojno agendo – cilje trajnostnega razvoja, ki bodo krojili prihodnost ljudi in planeta z določitvijo obveznosti za odpravo skrajne revščine ter reševanje globalnih neenakosti. Decembra bodo v Parizu svetovni voditelji razpravljali o podnebnih zavezah, ki nas bodo vodile do varnejšega in čistejšega okolja.

V evropskem letu za razvoj 2015 si SLOGA prizadeva posameznikom, posebej mladim, približati pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja v vedno bolj soodvisnem svetu. Zato se SLOGA pridružuje aktivnostim globalne pobude Action/2015, v sklopu katere se bo na dan mladih zvrstilo več kot 100 dogodkov. Action/2015 je rastoče državljansko gibanje s skoraj 2.000 sodelujočimi organizacijami in koalicijami iz 145 držav. Združuje nas prepričanje, da je letošnje leto ključno za napredek v boji proti podnebnim spremembam, revščini in neenakostim. V okviru tega projekta bo SLOGA do konca septembra pripravila gradiva o razvojnih tematikah, na globalni akcijski dan, 24. septembra, pa bo o razvojnem sodelovanju ozaveščala na Festivalu Lupa v Ljubljani. Izdali smo tudi novo številko Slogopisa, informativnega časopisa za razvojne teme, z osrednjo temo mladi in razvojno sodelovanje. Mesec julij je bil namreč znotraj evropskega leta za razvoj 2015 posvečen otrokom in mladim z namenom ozaveščanja evropske javnosti o položaju otrok in mladih v svetu ter njihovi vlogi v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.

»V današnjem soodvisnem svetu je ključno, da se mladi zavedajo vloge, ki jo imajo kot posamezniki pri zagotavljanju pravične prihodnosti za vsakogar. Glede na ključen delež mladih v svetovnem prebivalstvu je nujno, da je naš glas slišan tudi pri globalnih vprašanjih,« je povedala Adriana Aralica, urednica Slogopisa in vodja projektovAction/2015 ter Tudi ti si globalni sosed.

S ciljem spodbujanja kritičnega razmišljanja med mladimi je SLOGA v novi številki Slogopisa naslovila prav mlade v razvojnem sodelovanju. Ključen pomen aktivnega državljanstva izpostavi prispevek direktorja Urada RS za mladino mag. Petra Debeljaka, Slogopis pa predstavi tudi prispevek slovenskih nevladnih organizacij pri zagotavljanju pravic mladih in zgodbe mladih globalnih sosedov. Spodbujanje globalne solidarnosti je tudi rdeča nit kampanje Tudi ti si globalni sosed, ki jo SLOGA izvaja v evropskem letu za razvoj 2015, s tematskimi objavami na družbenih omrežjih pa prvenstveno naslavlja mlade.

Mladi so v ospredju tudi v Sloginem evropskem projektu Challenging the Crisis, v katerega so vključeni mladi iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še z Irske, Grčije, Italije, Španije in Portugalske. V sklopu projekta je SLOGA med mladimi v Sloveniji izvedla raziskavo, ki je pokazala, da je večina zaskrbljenih zaradi dejstva, da številni ljudje v najrevnejših državah živijo v revščini, neenakosti in nepravičnosti ter menijo, da so vlade tako bogatih kot revnih držav odgovorne za ukrepanje.

»Vlade so po mnenju mladih sicer najmanj učinkovite pri naslavljanju omenjene problematike, medtem ko so najbolj učinkovite nevladne (razvojne) organizacije in organizacije civilne družbe. Mladi želijo doseči pozitivne spremembe na področju globalne pravičnosti, spremembe pa bomo po njihovem mnenju dosegli tako s skupinskimi kot posameznimi ukrepi,« pojasnjuje Patricija Virtič, vodja projektaChallenging the crisis. Glavni namen triletnega projekta je mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o evropski finančni in gospodarski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti.

Na Uradu Republike Slovenije za mladino in Zavodu za zaposlovanje med mlade uvrščajo posameznike, ki so stari od 15 do 29 let. Konec leta 2013 je bilo med prebivalci Slovenije 345.292 ali 16,8 odstotkov mladih, konec leta 2014 se je število mladih zmanjšalo za 9.793. Raziskava družbenega profila mladih v Republiki Sloveniji iz leta 2010 je pokazala na politično apatijo mladih in njihovo nezanimanje za politične procese ter sodelovanje v političnih in civilnodružbenih procesih, kar je največkrat posledica oteženega vstopa na delovni trg, stanovanjske problematike in posledično onemogočenega osamosvajanja posameznikov ter socialne izključenosti.

Dodatne informacije pri Patriciji Virtič ( patricija.virtic@sloga-platform.org ali 031 410 550).

Sporočilo za javnost