Predstavnica Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA se kot članica slovenske delegacije udeležuje 68. zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku

unmdgspost2015rszTretji teden v septembru se tradicionalno pričenja zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN). Kar se tiče držav članic OZN, je to pomemben teden, v katerem se začrtajo prioritete mednarodne skupnosti glede političnih vprašanj ter na področjih mednarodnega prava in socialnih ter ekonomskih zadev. Za prebivalce New Yorka pa ta teden vsaj v določenih predelih mesta pomeni avtomobilski in varnostni kaos.

Letošnji prvi teden novega zasedanja Generalne skupščine pa je pomemben tudi za razvojno sodelovanje, s Posebnim dogodkom o razvojnih ciljih tisočletja (MDGs) pa bo vrhunec doživel v sredo, 25. septembra, cel teden pa vzporedno s pomembnimi zasedanji potekajo še stranski dogodki na to temo. Zato se ravno v tem tednu kot članica slovenske delegacije, ki jo vodi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, zasedanja udeležuje tudi predstavnica platforme SLOGA, Ana Kalin. Kot pripravo na veliki dogodek je v ponedeljek, 23. septembra, generalni sekretar OZN Ban Ki-moon organiziral visoko srečanje, imenovano Uspeh MDGs, ki naj bi spodbudilo razmišljanja o naporih, potrebnih za dosežek napredka v prihodnjih letih.

Prvi dan pomembnega tedna je pokazal, da spremenjene razmere zahtevajo drugačen način ukrepanja od tistega, ki mu je mednarodna skupnost sledila do sedaj. Videti je, da vsi deležniki veliko naporov že sedaj usmerjajo v post-2015 okvir, kljub temu pa je popolnoma jasno, da je v zadnji dveh letih veljave MDGs potrebno okrepiti partnerstva in aktivnosti držav ter celovito pristopiti k iskanju rešitev, da morajo vse države prevzeti odgovornost za svoja dejanja ter da države v razvoju ne želijo miloščine, temveč želijo zgraditi lastno sposobnost in same poskrbeti za svoj razvoj.

Večina udeležencev prvega dne razprav je izpostavila, da morajo napori temeljiti na potrebah prebivalcev celega sveta. S tem namenom je Razvojna skupina OZN opravila konzultacije z več kot milijonom prebivalcev Planeta, ki so jasno izpostavili naslednje usmeritve: MDGs je potrebno uresničiti, saj cilji še vedno ostajajo relevantni, nova agenda po letu 2015 mora biti bolj ambiciozna, univerzalna in celostna, ključnega pomena pri vsem pa je odgovornost držav za svoje delovanje.

Kakšna pa je realnost vključevanja glasov civilne družbe v razprave, ki predstavljajo podlago za odločitve? Zaradi strogih varnostnih ukrepov morajo nevladne organizacije, ki niso del uradnih delegacij držav, za vstop v poslopje OZN čakati tudi do dve uri. Morda je to znak, da države niso najpomembnejša ciljna skupina nevladnih organizacij, ki bi morda svoje napore morale vlagati v doseganje premikov v glavah prebivalcev lastne države. Šele, ko se bomo ljudje zavedali, da smo sami odgovorni za spremembe, se bodo stvari začele premikati na bolje.

Kontaktna oseba: Ana Kalin (e-pošta: ana.kalin@sloga-platform.org, tel.: 01 434 44 02).