Predsednica Malte: dialog z nevladnimi organizacijami ključen za izmenjavo dobrih praks

Srečanje_pr_malta_miniPredsednica Malte Marie Louise Coleiro Preca se je 26. februarja 2015 v sklopu uradnega obiska v Sloveniji sestala s predstavniki slovenskih razvojnih nevladnih organizacij. Na srečanju so spregovorili o izzivih na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in zagotavljanja človekovih pravic. Nevladne organizacije pozdravljajo pobudo malteške predsednice za srečanje kot primer dobre prakse dialoga s civilno družbo.

Uvodoma se je mag. Eyachew Tefera, predsednik Sveta platforme SLOGA, predsednici Coleiro Preca zahvalil za pobudo za srečanje, saj v času naraščajočih negotovosti na globalni ravni kulturne raznolikosti zahtevajo okrepljen dialog. Srečanja so se poleg predsednice Malte Marie Louise Coleiro Preca udeležili tudi malteški minister za zunanje zadeve dr. George Vella, Alfred Zarb, veleposlanik Malte v Republiki Sloveniji, Iztok Mirošič, slovenski veleposlanik na Malti, in Petra Česen Čatar z Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Na srečanju so precej časa namenili vprašanju migracij in kako čim bolj učinkovito zagotoviti podporo ter integracijo migrantov v novo okolje, saj so migracije zelo pereče vprašanje v času naraščajočih nestabilnosti. V primerjavi z Malto je v Sloveniji število migrantov nižje, hkrati pa je Slovenija pogosto le tranzicijska država. Sogovorniki so se strinjali, da je potrebna sprememba t. i. Dublinskega sporazuma (Medvladnega sporazuma med državami članicami Evropske unije glede azila). Na srečanju so se dotaknili tudi medgeneracijskega sodelovanja in trgovine z ljudmi. Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, je povedala, da je Slovenska filantropija vzpostavila skupnostne medgeneracijske centre, kar je vlada pozdravila kot primer dobre prakse zagotavljanja družbene kohezije. Polona Kovač, podpredsednica Društva Ključ, je izpostavila, da slovenska vlada podpira programe pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in izvajanje preventivnih aktivnosti, izboljšati pa je potrebno zaščito mladoletnih žrtev trgovine z ljudmi.

Srečanje_pr_malta_2_miniV luči evropskega leta za razvoj 2015, katerega cilj je povečati ozaveščenost evropskih državljanov o mednarodnem razvojnem sodelovanju, so na srečanju spregovorili tudi o razvojni pomoči. Malta je pri izpolnjevanju mednarodno sprejetih zavez o uradni razvojni pomoči na boljši poti kot Slovenija, trenutno namreč za razvojno pomoč namenja 0,19 odstotkov BDP. Bilateralno razvojno pomoč izvajajo pretežno neposredno preko nevladnih organizacij. Zunanji minister dr. Vella je kot primer dobre prakse izpostavil sodelovanje predstavnika malteške mreže razvojnih nevladnih organizacij SKOP v postopku izbora projektov, ki jih zunanje ministrstvo sofinancira, kar zagotavlja transparentnost postopkov kot tudi večjo odgovornost nevladnih organizacij pri izvajanju projektov.

Direktor platforme SLOGA Marjan Huč je izpostavil zelo uspešno regionalno sodelovanje z različnimi malteškimi nevladnimi organizacijami NVO. Med ključnimi skupnimi izzivi je zagotavljanje skladnosti politik za razvoj in krepitev področja globalnega učenja. Opozoril je na vedno bolj običajno prakso Evropske komisije, da financira le velike projekte, kar vedno bolj hromi nevladni sektor v novih državah članicah Evropske unije. Pozdravil je podporo malteške javnosti razvojnemu sodelovanju, saj dosega najvišji odstotek v Evropski uniji.

Predsednica Coleiro Preca je glede ozaveščenosti javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju ocenila, da je še veliko dela potrebnega, saj razvojne nevladne organizacije običajno ne uživajo visoke podpore javnosti, vendar so nujno potrebne za naslavljanje neenakosti v svetu. Dialog z nevladnimi organizacijami ocenjuje kot odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, saj so ravno nevladne organizacije tiste, ki posedujejo specifična znanja, ekspertize in neposredne izkušnje.

Več informacij:
Marjan Huč, koordinator platforme
info@sloga-platform.org
01 434 44 02