Vlada Republike Slovenije je v začetku junija objavila spletno stran predsedovanja Svetu Evropske unije (www.si2021.eu) in slogan “Skupaj.Odporna.Evropa”. Pri tem so izpostavili, da si bo Slovenija med predsedovanjem prizadevala “aktivno prispevati h krepitvi odpornosti EU proti krizam na zdravstvenem in gospodarskem ter energetsko-podnebnem in kibernetskem področju.” Izpostavili so, da so za krepitev odpornosti “ključni medsebojna povezanost, sodelovanje in solidarnost vseh za dobro prav vsakega evropskega državljana in državljanke.”


Na spletni strani so objavljene prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU:

  1. okrevanje in večja odpornost EU,
  2. razmislek o prihodnosti Evrope,
  3. krepitev pravne države in evropskih vrednot ter
  4. varnost in stabilnost v evropski soseščini.
Največji poudarki bodo na odpornost in okrevanju Evropske unije. Predsedovanje se bo posvetilo izgradnji evropske zdravstvene unije ter krepitev strateške avtonomijo EU in povečati njene zmogljivosti za zagotavljanje razpoložljivosti zdravil in medicinskih pripomočkov. Slovenija si tudi želi, da se uresničevanje instrumenta Next Generation EU in mehanizma za okrevanje in odpornost čim bolje izkoristi za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda. Zaveza EU k doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 je smernica za slovensko predsedovanje. Slovenija si bo zato prizadevala te cilje prenesti v zavezujočo evropsko zakonodajo. Na področju digitalne preobrazbe bo poudarek dan napredovanju pri urejanju digitalnih storitev in trgov (tudi obdavčenja le-teh).

Slovenija velik poudarek daje Konferenci o prihodnosti Evrope o tem, kakšna naj bo Evropska unija v prihodnje. Poleg procesa na evropski ravni bo vlada v Sloveniji vodila razprave o vidikih življenja v Evropi, danes in v prihodnosti.
Na področju vladavine prava bo z vključujočo razpravo državam članicam omogočila vzajemno učenje z izmenjavo izkušenj. Ob tem vlada izpostavlja tudi nujnost soočenja z negativnimi demografskimi trendi v EU.

Četrta prednostna vsebina govori o verodostojni in varni Evropska unija, sposobni zagotavljati varnost in stabilnost v svoji soseščini. Krepitev transatlantskih odnosov, tesnejše sodelovanje z ZDA in NATO, nadaljevanje širitvenega procesa EU na Zahodnem Balkanu, oblikovanje trdnejšega schengenskega območja bo zaokrožilo prizadevanje za doseganje napredka v pogajanjih o migracijah in azilu in za okrepitev vloge Evropske unije na področju zunanje razsežnosti migracij. Le-to z namenom zagotavljanja učinkovitejšega obvladovanja migracijskih pritiskov.
Pripravil: AK
Na fotografiji: Logotip predsedovanja, ©Government Communication Office / UKOM

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »