Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (MZZ) je pripravil delovni osnutek predloga Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Pravilnik ureja kriterije za pridobitev statusa v javnem interesu tudi na področjih MRS in HP, kar je še posebej pomembno za nevladne razvojne organizacije. S tem statusom se namreč lahko uvrstijo na seznam upravičencev do donacij dela dohodnine za leto 2017. Davčni zavezanec namreč lahko do 0,5 odstotka dohodnine nameni enemu ali več upravičencem z omenjenega seznama.

Podlago za pripravo pravilnika je prispeval pred kratkim sprejet Zakon o nevaldnih organizacijah, ki je v 6. členu eksplicitno določil, da se nevladni organizaciji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Po drugi strani pa je zakon za tiste organizacije, ki že imajo status v javnem interesu, naložil prehodno obdobje enega leta, da svoje ustanovne in druge akte uskladijo z določili zakona. Zakon je namreč določil pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da bi bila nevladna.

Predloge in ideje k delovnem osnutku lahko posredujete preko portala e-demokracija.