Poziv za proaktivno vlogo Slovenije na Vrhu EU-Afrika o migracijah

SLOGA je danes dr. Miru Cerarju, predsedniku Vlade Republike Slovenije, posredovala poziv za proaktivno vlogo Slovenije na Vrhu EU-Afrika o migracijah, ki poteka 11. in 12. novembra v Valletti. Program srečanja na Malti je na žalost osredotočen na pet varnostno-nadzorstvenih vsebinskih prioritet, ki govorijo o:

  1. izboljšanju nadzora nad mejami,
  2. preprečevanju in ukrepanju zoper tihotapce ljudi ter trgovanju z ljudmi,
  3. preprečevanju vseh oblik »neregularnih« migracij,
  4. krepitvi sporazumov o vračanju »neregularnih« migrantov in to celo na način vezave vračanja z dostopnostjo razvojne pomoči in
  5. prenosu dela sredstev za razvojno pomoč v višini 1.8 milijard evrov z Evropskega razvojnega sklada, izvorno namenjenih državam Podsaharske Afrike, za namen krepitve nadzorovanja meja v severnoafriških državah.

V platformi SLOGA smo poudarili, da zgolj varnostno-nadzorni ukrepi ne naslavljajo temeljnih razlogov za povečano število beguncev, migrantov in prebežnikov v Evropski uniji, in predsedniku vlade predlagali, da v svojih nastopih in pogovorih na Vrhu na Malti, poleg spoštovanja temeljnih človekovih pravic in človekovega dostojanstva, izpostavi:

  • da bo Slovenija dosegla 0,33 % BNP sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje, za kar bi morala do konca leta 2015 objaviti akcijski načrt za doseganje tega cilja;
  • da Slovenija ne podpira vezave razvojne in druge pomoči na pripravljenost držav za sprejemanje ljudi, katerim je bila zavrnjena pravica do zatočišča ter mednarodne zaščite.

Ostale predloge lahko preberete v priponki.