Poziv k imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge nevladne organizacije k imenovanju štirih (4) nevladnih predstavnikov in štirih (4) namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Datum zbiranja prijav se prične 17. septembra 2015 in zaključi 1. oktobra 2015.

Več informacij o razpisu in Poslovniku postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij.

Obrazec za prijavo lahko najdete tukaj.

Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na:

Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana

Fax: 01 430 12 89

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na www.prostovoljstvo.org.