V luči ksenofobnega populizma, ki je v porastu tako v Evropi kot tudi po svetu, evropske nevladne organizacije, ki nas podpira več sto tisoč evropskih državljanov, voditelje držav Evropske unije pozivamo k spoštovanju pravic in vrednot, ki že šest desetletij predstavljajo temeljna načela Evropske unije.

Vsak dan smo priča solidarnosti z ljudmi, ki bežijo pred brutalnimi vojnami, preganjanjem, kršitvami človekovih pravic, nestabilnostmi in skrajno revščino. V Evropi in po svetu vidimo ljudi, ki z dobrodošlico sprejemajo begunce ter migrante v svoje skupnosti.

Ponosni smo na evropsko zavezo mednarodnemu pravu in človekovim pravicam; od vas, evropskih voditeljev, pričakujemo, da to zavezo krepite ter spodbujate doma in v tujini. Vendar ko je poleti 2015 do Evrope prišlo vse več ljudi v stiski, se Evropa ni uspela poenotiti in se odzvati v človečnosti, dostojanstvu ter solidarnosti. Do danes se evropske države niso pripravljene odzvati skladno z njihovimi obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnega prava in prava Evropske unije, kar vodi v odzive, ki puščajo ljudi daleč stran od Evrope ter daleč od oči javnosti.

Slišimo vas, ko ponavljate vašo zavezanost evropskim vrednotam – spoštovanju človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in človekovih pravic. Vendar pričakujemo, da bomo to zavezanost videli tudi v vaših dejanjih. Vse preveč voditeljev se je ukvarjalo s preprečevanjem ljudem, da bi prišli do Evrope, in to ob tveganju zmanjšanja dostopa do zaščite za tiste, ki to najbolj potrebujejo.

Vaša odgovornost je migracije upravljati na pošten način, ki upošteva legitimne skrbi državljanov. Upravljanje migracij mora temeljiti na načelih in dejstvih, ne na populistični retoriki. Moč ne pomeni obračati se stran od tistih najbolj pomoči potrebnih. Moč je pokazati pot naprej, pot, ki temelji in podpira vrednote.

Če želijo Evropska unija in njene države članice ostati verodostojen mednarodni akter, ne morejo pričakovati, da bodo države, kot so Turčija, Jordanija in Libanon, gostile milijone beguncev, hkrati ko evropske države migrante in begunce potiskajo nazaj na zunanje meje EU, kar ima za posledico tisoče migrantov, ki so obtičali na grških otokih v človeka nevrednih življenjskih pogojih, ali jih pošiljajo nazaj na konfliktna območja, kot je Libija. Vaše odločitve vplivajo na življenja (ali smrti) posameznikov in če boste še naprej nižali standarde, bodo zgledu sledile tudi druge države po svetu.

Namesto da bi se Evropa borila proti vse številčnejšim ksenofobičnim populistom, je bil prepogosto njen odziv kopiranje receptov. Toda pristop, ki temelji na odvračanju in zapiranju meja, ne more prevladati nad učinkovito dolgoročno politiko. Od voditeljev naših držav pričakujemo, da se zavzamete za človečnost in dostojanstvo ter naslovite strahove ljudi, namesto da ga spodbujate. Pričakujemo trajnostne in dolgoročne migracijske politike, ki zagotavljajo spoštovanje pravic ljudi, ne pa da jih potiskajo v nevarnost. Te politike zajemajo razširitev varnih in zakonitih poti v Evropo, kot so humanitarni vizumi, krepitev programov trajne preselitve, izboljšanje dostopa do shem združevanja družin ter izboljšanje mobilnosti delavcev na različnih ravneh usposobljenosti. Druga globalna vprašanja, kot so konflikti in nestabilnosti, revščina, neenakosti ter podnebne spremembe, morajo ostati na vrhu evropske agende.

Voditelj držav in vlad morate oceniti vpliv vaših politik tako na človekove pravice in življenjske pogoje žensk, moških ter otrok na poti kot tudi na dolgoletno evropsko zavezo k spoštovanju teh pravic in izboljšanju življenja ljudi po svetu.

Na pragu 60. obletnice Evropske unije vas pozivamo, da pokažete solidarnost, spoštovanje človečnosti in dostojanstva ter odgovornost. Pozivamo vas, da ste resnično navdihujoči voditelji za prihodnost. Naša zaveza k temeljnim vrednotam Evropske unije ne sme opešati. Le Evropa, ki resnično stoji za svojimi vrednotami, je lahko močan in verodostojen voditelj v svetu, ki ga pretresajo naraščajoč populizem ter tako imenovana alternativna dejstva.

V evropski zgodovini najdemo številne posameznike, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi vojn in preganjanja. Prizadevanja evropskih narodov pri razvoju standardov zaščite pravic ljudi v zadnjih 70-ih letih, ne sme biti izgubljeno. Le Evropa, ki brani pravice vseh, brez izjeme, je Evropa, na katero smo lahko ponosni.

Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas

Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Forum za enakopraven razvoj – Združenje Ju3

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

Zavod KROG

skupaj z več kot 160 evropskimi civilnodružbenimi organizacijami

Translate »