Povezava med cilji trajnostnega razvoja in univerzalnim periodičnim pregledom

Danski inštitut za človekove pravice (Danish Institute for Human Rights – DIHR) je vzpostavil podatkovni raziskovalec o univerzalnem periodičnem pregledu in ciljih trajnostnega razvoja kot interaktivno podatkovno bazo, ki priporočila ter smernice univerzalnega periodičnega pregleda Sveta Združenih narodov za človekove pravice umešča v prizadevanja za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Podatkovni raziskovalec o univerzalnem periodičnem pregledu in ciljih trajnostnega razvoja omogoča pregled priporočil univerzalnega periodičnega pregleda skozi prizmo ciljev ter podciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zagotavlja pregled povezav med priporočili za posamezne države, regije ali specifične skupine nosilcev pravic in posameznimi podcilji Agende 2030. Tako predstavlja koristno orodje za oblikovalce politik, nosilce pravic, nevladne organizacije in strokovnjake s prepleta področij človekovih pravic ter trajnostnega razvoja.

Poleg podatkovnega raziskovalca je DIHR pripravil tudi publikacijo z naslovom »Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Lessons learned and next steps«, ki po dveh letih uresničevanja Agende 2030 predstavlja orodja, dobre prakse in ugotovitve s ciljem spodbujanja celostnih pristopov k uresničevanju trajnostnega razvoja ter človekovih pravic za vse.

Pomen orodij, ki krepijo celostne pristope k uresničevanju človekovih pravic in trajnostnega razvoja, poudarja tudi nedavna odločitev Sveta za človekove pravice o organizaciji dveh medresorskih srečanj za dialog ter sodelovanje na področju človekovih pravic in Agende 2030 v letih 2019 ter 2020.