Socialna zbornica Slovenije vabi k pisanju strokovnih člankov za strokovni bilten zbornice Socialni izziv, s posebno tematsko vsebino, ki navezuje na trenutne migrantke izzive v Slovenskem in širšem Evropskem prostoru.

Unija v smeri nove migracijske politike je ena od 10-ih prednostnih nalog Jean-Claude Junckerjevega delovnega programa. Tematska številka strokovnega biltena Socialnega izziva bo vsebovala vsebine s poudarkom o delu z otroci in mladostniki beguncev, migrantov in oseb z mednarodno zaščito ter otrok in mladostnikov brez spremstva.

Rok za oddajo članka je 21. november 2016.

V čim krajšem roku boste dobili recenzije in navodila za morebitne popravke pri oddanem članku.

Natančna navodila in opis.