Sodelavci Platforme SLOGA smo v četrtek, 28. 1. organizirali posvet na temo možnosti krepitve institucionalnih kapacitet, vsebinske integracije in prihodnosti globalnega učenja (GU) in vseživljenskega učenja za trajnostni razvoj (VITR). Posveta so se udeležili različni deležniki iz nevladnega sektorja, ki so aktivni na področju področjih GU in VITR, kakor tudi predstavniki različnih ministrstev, zadolženih za področje izobraževanja in mednarodnega sodelovanja. Pridružil se nam je tudi Rilli Lappalainen iz platforme  CONCORD. Govorili smo o  možnostih, ki jih na tem področju odpira slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije. Sestanek je potekal za zaprtimi vrati, zato ni moremo poročati o specifičnih vsebinah. 

Lahko pa povzamemo temo uvodnega predavanja, ki ga je imel Rilli Lappalainen, predsednik Evropskega združenja za pomoč in razvoj CONCORD in direktor za trajnostni razvoj in zagovorništvo finske platforme Fingo.  Lappalainen je v  predstavitvi z naslovom: “O prihodnosti globalnega učenja – evropski pogled, finske izkušnje« na kratko orisal kronologijo razvoja globalnega učenja, ozadje projekta Bridge47 (v okviru katerega se je zgodil tudi omenjeni posvet), ter pomen Agende 2030.

 

 

 

 

Lappalainen je posvaril pred posledicami COVID-19 krize, ki je na mnogih področjih (umrljivost dojenčkov, spolnega nasilja, prehrane itd..) ustavila razvoj oziroma so se zadeve po mnogih letih napredka celo poslabšale. Opozoril je tudi, da je Covid-19 le ena v vrsti kriz, ki nas ogrožajo, saj sta tu še okoljska kriza ter kriza biodiverzitete. Lappalainen poudarja, da je rešitev iz vseh teh kriz v krepitvi obstoječih ciljev in zavez – v izpolnjevanju ciljev iz  Agende 2030, Zelene tranzicije ter Ciljev trajnostnega razvoja. Pogoj uspešnosti zavez pa je v izobraževanju. Čeprav se deležniki strinjamo o pomenu izobraževanja, manjka jasna strategija in določeni cilji, in to že na ravni EU. Finska je v kontekstu preteklega predsedovanja Svetu EU napravila prvi pomik h konkretni strategiji na področju izobraževanja – čakamo na naslednji, odločnejši korak.

 


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.