Dan pred zasedanjem Sveta EU za okolje, na katerem evropski okoljski ministri sprejemajo stališče do prihajajoče Podnebne konference ZN, so vodilni svetovni znanstveniki v novem poročilu Global Warming of 1.5°C predstavili nedvoumne dokaze, da je treba dvig temperature omejiti na 1,5 °C.

Posebno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), ki so ga naročile in sprejele vse svetovne vlade, kaže, da lahko številne nevarne posledice globalnega segrevanja v prihodnosti preprečimo, če ne presežemo meje 1,5 °C. Prav tako potrjuje, da je ta cilj še vedno dosegljiv, vendar zahteva hitre in daljnosežne spremembe v vseh sektorjih gospodarstva.

Novo IPCC poročilo predstavlja najbolj celovito in verodostojno oceno posledic globalnega segrevanja za 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo ter opredeljuje ukrepe, ki so potrebni, da ostanemo pod tem pragom. Brez dvoma dokazuje, da bo omejitev segrevanja pod 1,5 °C bistveno zmanjšala škode zaradi podnebnih sprememb tako za najrevnejše in najbolj ranljive države, kot tudi za vse Evropejce.

Med drugim poročilo potrjuje, da se je ozračje že segrelo za 1° C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Ekstremni vremenski dogodki kažejo, da podnebne spremembe niso oddaljen pojav, ampak vplivajo na nas tukaj in zdaj. Zato je omejitev segrevanja pod 1,5° C v interesu tudi vseh Evropejcev, saj bi znatno zmanjšala škodo, ki bi nastala zaradi podnebnih sprememb v vseh sektorjih družbe in gospodarstva.

Za zajezitev globalnega segrevanja pod 1,5 °C je potreben izjemen premik v energetskem sektorju, sektorju rabe tal ter načinu upravljanja urbanih območjih in industrije. Okrepiti moramo ukrepe, za katere vemo, da delujejo. To pomeni prehod k 100 % obnovljivim virom energije, s pospešenim opuščanjem vse umazane energije, začenši s premogom, povečanje vlaganj v ukrepe za energetske prihranke, čistejšo proizvodnjo in potrošnjo, takojšnjo opustitev vseh investicij v fosilne vire ter varovanje in obnovo naravnih ekosistemov, kot so gozdovi. Potrebne bodo tudi korenite spremembe življenjskih slogov, vključno s spremembami prehranjevalnih navad in uporabo bolj trajnostnih načinov mobilnosti. Prav tako se moramo rešiti odvisnosti od rasti BDP ter narediti premik k novim ekonomskim politikam, ki zagotavljajo blaginjo za vse, znotraj planetnih meja. Brez dvoma pa so koristi, ki jih ti ukrepi prinašajo, višje od stroškov.

Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj o objavljenem poročilu pravi: “IPCC poročilo izpostavlja nujnost ukrepanja, a nam hkrati daje tudi upanje. Zelo jasno utemeljuje, da bi segrevanje za več kot 1,5 °C povzročilo vedno več ekstremnih vremenskih dogodkov, ki bodo s sabo prinašali vse hujše suše, pomanjkanje hrane in gospodarske škode. Jasno pa je tudi sporočilo, da še imamo možnost, da ostanemo pod 1,5 °C, da so rešitve na voljo in da prinašajo več varnosti in blaginje za Evropo.” Celotno sporočilo za javnost naše članske organizacije si lahko preberete tukaj.

Med načrti evropskih vlad in tem, kar moramo storiti, da ostanemo pod 1,5 °C, je ogromen razkorak. Zato nevladne okoljske organizacije pozivajo evropske okoljske ministre, da se ob upoštevanju opozoril s strani IPCC zavežejo, da bodo zaostrili podnebne cilje EU za leto 2030 in jih s tem uskladili s priporočili IPCC za omejitev segrevanja na 1,5 °C. Temu primerno mora EU povečati tudi svojo finančno podporo revnejšim in bolj ranljivim državam, da se bodo zmogle prilagajati na spreminjajoče se okoliščine, s katerimi se že zdaj soočajo zaradi podnebnih sprememb. Podpora prilagajanju na podnebne spremembe učinkovito izboljšuje možnosti njihovega preživetja in daje prostor za njihov uspešen in trajnosten razvoj.

Platforma Sloga se pridružuje tudi pozivom slovenski vladi, da se odzove na poročilo in besede o potrebnem naslavljanju podnebnih sprememb čimprej spremeni v dejanja. Poleg takojšnjega odziva in sprejetja nujnih ukrepov v vseh sektorjih, v prvi vrsti pa več vlaganja v energetske prihranke, opustitev rabe fosilnih goriv, začenši s premogom, in prehod na 100 % obnovljive vire, odprave vseh subvencij za fosilna goriva ter pospeševanja zmanjšanje emisij v prometu in kmetijstvu, je nujno, da Slovenija strogo spoštuje svoje in evropske zaveze tudi v izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, torej pri projektih v tujini.

Posebno poročilo IPCC je objavljeno tukaj.  Povzetek za odločevalce najdete tukaj.

Grafika: Focus

Translate »