Slovenija je kot predsedujoča Svetu EU 8. septembra 2021, skupaj z Republiko Portugalsko, organizirala virtualni dogodek “Izid četrtega poročila o smernicah EU glede promocije skladnosti z mednarodnim humanitarnim pravom (MHP),” je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Na dogodku so kot panelisti nastopili: E. Gilmore, posebni predstavnik EU za človekove pravice, A. Papaconstantinou, Evropska komisija (Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči), R. Dariol, Evropska služba za zunanje delovanje in dr. C. Droege, glavna pravna svetovalka in vodja pravne službe Mednarodnega odbora Rdečega križa. Razpravo je moderiral dr. Marko Rakovec, pravni svetovalec in direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve.

Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev. Med njimi strokovnjaki za MHP v državah članicah EU (tudi dr. Anica Mikuš Kos, veleposlanica Jamnišek in Mateja Grašek) in zunaj Evropske unije (tudi v. d. glavnega pravnega svetovalca ZDA in Švice), predstavnike evropskih institucij, humanitarnih organizacij, nevladnih organizacij, strokovnjake na stalnih predstavništvih držav pri Združenih narodih v Ženevi in New Yorku ter člane slovenske Stalne koordinacijske skupine za MHP. Visoko število udeležencev potrjuje interes vseh deležnikov, da se na terenu okrepi spoštovanje mednarodnega prava.

Panelisti so podrobno osvetlili številna in raznolika orodja EU na področju MHP: politični dialog s tretjimi državi, dialog o človekovih pravicah s tretjimi državami, demarše, izjave visokih predstavnikov EU, sankcije, sodelovanje EU z mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi in regionalnimi organizacijami ter individualna kazenska odgovornost. Evropska unija jih v praksi uporablja nasproti tretjim državam, ki kršijo pravila in načela MHP.

V času napadov na integriteto in ugled predstavnikov Mednarodnega kazenskega sodišča je EU z diplomatskimi in političnimi orodji večkrat poudarila pomembnost neodvisnega in nepristranskega delovanja tega sodišča. S tovrstnimi dejanji je EU dodatno utrdila zavezanost spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, kamor sodi tudi spoštovanje MHP- temeljnim konceptom, ki so utirali pot njenemu razvoju.  Spoštovanje MHP tako držav kot tudi nedržavnih akterjev je osrednje vodilo evropske humanitarne pomoči.

EU namenja pozornost tudi preventivnim mehanizmom, med njimi izobraževalnim misijam EU. Slednje v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa izvajajo širjenje poznavanja MHP in prava človekovih pravic, zlasti med vojaškimi in policijskimi silami v izbranih tretjih državah.

EU ima na voljo številna orodja, a panelisti so se strinjali, da za učinkovito MHP njihova številčnost ni odločujoča. Biti morajo koherentna, koordinirana in medsebojno dopolnjujoča.

Poročilo lahko preberete TU.

Translate »