Da bi zagotovili enakost v digitalnem prostoru, moramo ženske in dekleta vključiti v oblikovanje in razvoj tehnologije. Treba se je odzvati na posebne vrzeli in potrebe, da bi zagotovili resnično spolno transformativen pristop k digitalizaciji.

Digital Community and Gender Reference Group, referenčna skupina CONCORD Europe za digitalno skupnost in enakost spolov, je pripravila dokument, v katerem analizira digitalni razkorak med spoloma in navaja ključna priporočila Evropski uniji, kako ga odpraviti.

Dokument v celoti

Translate »