Na voljo je končno poročilo 3. evropskega kongresa o globalnem učenju: izobraževanje za globalno državljanstvo – Enotnost v raznolikosti.

Kongres, ki je potekal v Zagrebu novembra 2015 in se ga je udeležila tudi predstavnica platforme SLOGA, odgovorna za področje globalnega učenja, je bil epilog procesa začetega že leta 2002, s prvim kongresom,  ki je vzpostavil evropsko strategijo za izboljšanje in povečanje globalnega učenja v Evropi do leta 2015.

Ta okvir, ki so ga v Maastrichtu sprejeli praktiki na področju in politični odločevalci, je vodil delo Centra sever-jug na področju ozaveščanja in zagovorništva, krepitve zmogljivosti, pedagoške podpore in na področju razvoja politik.

Poročilo si lahko preberete tukaj, priporočila 3. kongresa pa tukaj.