Platforma SLOGA je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani 16. novembra 2016 v ljubljanski Mestni hiši organizirala pogovor o vlogi lokalnih skupnosti pri krepitvi podpornega okolja beguncev. V razpravi je bila izpostavljena ključna vloga lokalnih skupnosti pri zagotavljanju podpornega okolja za integracijo beguncev.

Župan Logatca Berto Menard in predsednik Global Cleveland-a Joe Cimperman sta strnila misli o sodelovanju s podpornimi institucijami ter lokalnimi skupnostmi, vlogi lokalnih voditeljev in izzivih zagotavljanja podpornega okolja za integracijo beguncev.

V uvodnem nagovoru je veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc. Brent R. Hartley izpostavil, da so begunci med najranljivejšim prebivalstvom in so upravičeni do zaščite tako zaradi mednarodnopravnih kot tudi zaradi moralnih obveznosti, pogosto pa se zanemarja njihov pomemben doprinos skupnostim, ki jih gostijo.

 Po začetnem obdobju upravljanja migracijskih tokov skozi Slovenijo in po zaprtju t. i. balkanske poti se Slovenija sooča z novim izzivom zagotavljanja podpore migrantom ter beguncem, ki so prišli in ki še prihajajo v Slovenijo preko sheme Evropske unije za preseljevanje ter premestitve beguncev. Pri tem igrajo lokalne skupnosti ključno vlogo. V pogovoru, ki ga je moderiral direktor platforme SLOGA Albin Keuc, je logaški župan Berto Menard predstavil izkušnje vključevanja prosilcev za azil v skupnost, saj je bila zaradi povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito v Logatcu vzpostavljena nova enota Azilnega doma. Glede integracje priseljencev je Menard poudaril pomen sobivanja, kot ključen izziv pa izpostavil pomanjkanje informacij. S težavami s prosilci za azil se ne srečujejo, otroci so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, zato župan vsekakor prepoznava dodano vrednost priseljencev. Joe Cimperman, predsednik Global Cleveland-a s slovenskimi koreninami (in dolgoletni mestni svetnik v Clevelandu, ZDA), je izpostavil različne konotacije varnosti v povezavi z migracijami; v ZDA je varnost pogosto pojmovana kot ekonomska varnost. V Clevelandu je privabljanje mednarodne delovne sile ključnega pomena za prizadevanja na področju gospodarskega razvoja regije. Jezikovne prepreke pri zaposlovanju migrantov nekateri delodajalci premagujejo z organizacijo jezikovnih tečajev v delovnem okolju, s ciljem premagovanja stereotipov pa lokalne skupnosti in nevladne organizacije organizirajo številne skupnostne aktivnosti. Sogovorca sta se strinjala, da so lokalni funkcionarji pomembni mnenjski voditelji, ki morajo uživati zaupanje v svoji skupnosti. Za boljšo integracijo so pomembne kulturne aktivnosti, ki omogočajo povezovanje priseljencev in lokalnega prebivalstva.

Pogovor je potekal v okviru Tedna dobrodošlice, niza dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. Vlogo lokalnih skupnosti pri integraciji beguncev je naslovila tudi zaključna delavnica z Joejem Cimpermanom o Global Cleveland-u kot primeru vzpostavljanja partnerstev na lokalni ravni za krepitev integracije beguncev. Delavnica, ki je potekala v Mariboru, je bila organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Preselitev_MNZ_15112016V sklopu Tedna dobrodošlice sta se zvrstili tudi srečanji z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in medresorsko delovno skupino za koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta premestitve in trajne preselitve. 15. novembra 2016 sta se predsednik Global Cleveland-a Joe Cimperman in Ana Maria Teixeira iz International Rescue Committee-ja iz Miamija na Ministrstvu za notranje zadeve srečala z medresorsko delovno skupino za koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta premestitve in trajne preselitve, kjer sta predstavila ameriške izkušnje pri preseljevanju ter integraciji beguncev s poudarkom na vlogi ameriških agencij za preseljevanje beguncev in vlogi lokalnih skupnosti v procesu integracije priseljencev. 16. novembra 2016 pa se Joe Cimperman, predsednik Global Cleveland-a in dolgoletni mestni svetnik v Clevelandu, srečal z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem, saj sta Ljubljana in Cleveland pobrateni mesti. Sogovornika sta poudarila ključno vlogo lokalnih voditeljev pri krepitvi spoštovanja različnosti in sobivanja. Strinjala sta se, da je aktualna migrantska in begunska kriza izpostavila potrebo po pionirstvu oz. vodstvu pri oblikovanju novega sistema, ki bo ustrezneje naslavljal migracijske izzive ter zagotavljal uresničevanje pravic najranljivejših skupin prebivalstva.

Teden dobrodošlice je naslovil izzive krepitve podpornega okolja za begunce skozi aktivna partnerstva in izzive spreminjanja diskurza o beguncih ter krepil dialog med ameriškimi in slovenskimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter informacij.

Foto: Nik Rovan in MNZ

Translate »