Z “antropoceno enačbo” so znanstveniki pokazali, da je vpliv naravnih procesov pri podnebnih spremembah v primerjavi s človeškim izredno majhen. Človek naj bi spremembe pospešil za 170-krat, poroča znanstvena revija The Anthropocene Review.

Znanstveniki so prvič razvili matematično enačbo, ki upošteva tako vpliv naravnih procesov kot človeške dejavnosti na Zemljino podnebje, in ugotovili, da človeštvo povzroča spreminjanje podnebja modrega planeta kar 170-krat hitreje, kot bi se to dogajalo po naravni poti. Enačbo za določanje “teže” različnih dejavnikov na spreminjajoče se podnebje je v sodelovanju z drugimi znanstveniki razvil profesor Will Steffen, strokovnjak na področju sprememb po svetu in raziskovalec na avstralski Narodni univerzi. Svoje ugotovitve je objavil v znanstveni reviji The Anthropocene Review.

Avtorji študije so zapisali, da so bili v zadnjih 4,5 milijarde letih astronomski in geofizikalni dejavniki edini prevladujoči vplivi na spremembo Zemljinega podnebja, a v zadnjih šestih desetletjih je “človek zagnal izjemno hitre spremembe Zemljinega ekosistema”. Tako smo ljudje s svojim velikanskim vplivom na okolje po navedbah avtorjev zagnali novo geološko dobo antropocen, ki sicer še ni priznana, tako da smo uradno še vedno v holocenu, a po prepričanju mnogih je uradno priznanje zgolj še vprašanje časa.

Naravne sile so prispevale zgolj 0,01 stopinje Celzija spremembe globalne temperature na stoletje, je dejal Steffen in dodal, da so za primerjavo v zadnjih 45 letih človeški izpusti toplogrednih plinov vplivali na dvig temperature za 1,7 stopinje Celzija na stoletje. Zemljin ekosistem se je v preteklosti pokazal kot zelo trpežen, a kakršnokoli porušenje omenjenega ravnotežja bi izredno prizadelo človeštvo. Če ne bomo znali zmanjšati antropogenih vplivov na podnebje, nam grozi propad civilizacije, so sklenili v študiji.

Cilji trajnostnega razvoja, sprejeti septembra 2015, v 13 cilju opredeljujejo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

Vir in dodatne informacije
Foto: Nasa