Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

PISA o globalnih kompetencah najstnikov

21. 01. 2021 | Globalno učenje, Novice

V okviru raziskave PISA 2018 smo v Sloveniji prvič dobili mednarodne podatke o globalnih kompetencah 15-letnikov. Slovenski petnajstletniki so skupaj s sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kompetentnost, niso pa izpolnjevali nalog, ki so preverjale te kompetence.

Kaj so globalne kompetence? Opredeljene so kot večdimenzionalna spretnost, ki vključuje spretnost preučevanja globalnih in medkulturnih vprašanj, spretnost razumevanja in spoštovanja različnih pogledov in stališč, uspešnega in spoštljivega sodelovanja z drugimi ter aktivnega delovanja za kolektivno blaginjo in trajnostni razvoj.

Mednarodne primerjave odgovorov slovenskih 15-letnikov na vprašanja v vprašalniku, objavljene v publikaciji Globalne kompetence učencev in učenk v raziskavi PISA 2018, kažejo, da v primerjavi z vrstniki iz držav OECD v povprečju poročajo o podobnem zavedanju o različnih globalnih vprašanjih, spoštovanju ljudi iz drugih kultur, podobni ravni spretnosti razumevanja perspektive drugih in spretnosti miselnega prilagajanja v novih okoliščinah.

Po drugi strani pa so v primerjavi z vrstniki iz drugih držav OECD v povprečju poročali o

  • nižji zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj,
  • slabšem zanimanju za spoznavanje drugih kultur, manj pozitivnem odnosu do priseljencev,
  • slabši spretnosti medkulturnega komuniciranja
  • slabši odzivnosti na različna globalna vprašanja
  • manj pogosti vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem v šoli
  • večji prisotnosti diskriminatornega vedenja učiteljev do učencev iz drugih kultur.

V odgovorih o zavedanju o globalnih vprašanjih so slovenski petnajstletniki odgovorili z “Vem nekaj o tem in bi lahko splošno pojasnil” ali “Problem poznam in bi ga lahko dobro pojasnil” v naslednjih deležih:

podnebne spremembe: 77,7% (povprečje OECD: 78,5%)

svetovno zdravje: (npr. epidemije: 68,3 (OECD: 65,1%)

migracije: 81,9 % (OECD:79,2%)

mednarodni spori: 65,5 % (OECD: 66,1%)

lakota v svetu: 81,8 % (OECD: 77,9 %)

razlogi za revščino: 81,5 % (OECD: 78,3 %)

enakost spolov: 83,2 % (OECD: 83,0 %)

Na kakšna vprašanja so odgovarjali?

V vprašalniku v raziskavi PISA 2018 je bilo učencem postavljeno vprašanje, da presodijo, v kolikšni meri bi bili zmožni pojasniti naslednja globalna vprašanja: »Pojasniti, kako izpuhi ogljikovega dioksida vplivajo na globalne podnebne spremembe«, »Ugotoviti povezavo med cenami tekstila in delovnimi pogoji v državah, kjer tekstil izdelajo«, »Razpravljati o različnih razlogih, zaradi katerih ljudje postanejo begunci«, »Pojasniti, zakaj nekatere države bolj prizadenejo globalne podnebne spremembe kot druge«, »Pojasniti, kako gospodarska kriza v eni državi vpliva na globalno gospodarstvo« in »Razpravljati o vplivu gospodarskega razvoja na okolje«.

Slovenski učenci večino navedenih postavk ocenili nekoliko nižje v primerjavi z vrstniki iz držav OECD.

Vprašanja so se nadalje nanašala še na nadaljnje tri dimenzije globalnih kompetenc:

  • na spretnosti razumevanja in spoštovanja različnih pogledov na svet (razumevanje perspektive drugih, zanimanje za spoznavanje drugih kultur, spoštovanje ljudi iz drugih kultur, spretnost miselnega prilagajanja in odnos do priseljencev),
  • spretnost učinkovite komunikacije med posamezniki iz različnih kultur in
  • spretnost in pripravljenost učencev za ukrepanje za skupno blaginjo in trajnostni razvoj.

Celotno analizo raziskave si lahko preberete TU.

(Pripravila: RDŠ)

 

Koledar dogodkov

junij 2021

P
T
S
Č
P
S
N
31
1
2
3
4
5
6
Dogodki za 31 maj
Dogodki za 1 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 2 junij
Dogodki za 3 junij
Dogodki za 4 junij
Dogodki za 5 junij
Dogodki za 6 junij
Ni dogodkov
7
8
9
10
11
12
13
Dogodki za 7 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 8 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 9 junij
Dogodki za 10 junij
Dogodki za 11 junij
Dogodki za 12 junij
Dogodki za 13 junij
14
15
16
17
18
19
20
Dogodki za 14 junij
Dogodki za 15 junij
Dogodki za 16 junij
Dogodki za 17 junij
Dogodki za 18 junij
Dogodki za 19 junij
Dogodki za 20 junij
Ni dogodkov
21
22
23
24
25
26
27
Dogodki za 21 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 22 junij
Dogodki za 23 junij
Dogodki za 24 junij
Dogodki za 25 junij
Dogodki za 26 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 27 junij
Ni dogodkov
28
29
30
1
2
3
4
Dogodki za 28 junij
Dogodki za 29 junij
Dogodki za 30 junij
Dogodki za 1 julij

Povezane objave

Podnebni pakt: Dan za dejanja

Podnebni pakt: Dan za dejanja

V torek, 29. junija se lahko pridružite  vseevropski pobudi in spletnem dogodku Podnebni pakt: Dan za dejanja. Po spletu bo potekal vseevropski dogodek Moj svet. Moj prispevek. Naš planet. Na slovenskem dogodku Podnebni park doma pa bodo nastopali ambasadorji...

read more
Sodeluj v ClimateADAPT

Sodeluj v ClimateADAPT

ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih...

read more