Partnerske organizacije projekta EUPP iz Nemčije, Slovenije in Portugalske so skupaj z evropskim združenjem za pomoč in razvoj CONCORD izdale skupno sporočilo za javnost o novi strategiji EU-Afrika, ki bo obravnavana v Evropskem parlamentu.

V pismu so zapisale: Partnerske organizacije projekta EUPP iz Nemčije, Slovenije in Portugalske skupaj z evropskim združenjem za pomoč in razvoj CONCORD verjamemo, da je uspeh prihodnje skupne strategije EU – Afrika – partnerstva za trajnostni in vključujoči razvoj odvisen od ravni prizadevanj, vloženih v njeno nastajanje. Ne le, da se je potrebno odzvati na izzive, ki jih je pandemija še poglobila, ključna je vključitev resničnega partnerstva, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Zaščita in krepitev demokracije sta ključna vidika pri vzpostavljanju  strategije, ki priznava pomen dialoga s civilno družbo tako, “da zagotovi pravilno delovanje demokracij”, za kar se je pred nedavnim zavzel odbor Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE).

Partnerstvo Evropske unije in Afrike je ključni instrument v odnosu med celinama, če želimo vzpodbujati temeljit dialog o različnih temah, zasledujoč skupne cilje, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, in uveljavljajoč pomen na ljudi osredotočenih politik. Osnutek Poročila o novi strategiji med Evropsko unijo in Afriko – partnerstvo za trajnostni in vključujoči razvoj, ki ga je pred kratkim sprejel odbor DEVE, opozarja na nekatere pomembne vidike, kakršen je nujnost, da je to “partnerstvo med enakimi”, ki odgovarja na izzive, s katerimi se soočamo, pri čemer je treba upoštevati najnujnejše potrebe ljudi in uresničevati Agendo 2030.

Glasovanje odbora DEVE je pomemben korak v pravo smer. Zato ni pomembno le, da ga potrdi Evropski parlament na svoji plenarni seji, temveč ga mora v pripravah na vrh AU-EU sprejeti Evropska unija kot celota. A tega koraka ni mogoče storiti, če snovanje nove strategije ne bo temeljilo na odprtem, vključujočem in sodelujočem pristopu. S tem v mislih in v času, ko pandemija covida-19 močno povečuje globalne izzive, nacionalne platforme nevladnih organizacij trenutne trojke predsedujočih Svetu EU (VENRO – Nemčija, Portugalska platforma nevladnih organizacij ONGD in SLOGA, Slovenija), skupaj s CONCORD Europe pozivamo politične voditelje k aktivnemu pristopu do smiselne vključitve organizacij civilne družbe obeh celin v razpravo o ključnih vidikih, povezanih z odnosi med Afriko in Evropsko unijo.

Aktiviranje širokega nabora organizacij civilne družbe, še zlasti iz Afrike, ni le mogoča, temveč pravilna smer, če želimo zasnovati strategijo, ki bo temeljila na pravem partnerstvu in ki bo lahko naslovila skupne politične izzive s pristopom od spodaj navzgor, ki postavlja v svoje središče potrebe ljudi. Kot skupina organizacij, ki predstavlja na stotine evropskih nevladnih organizacij, smo zbrali vpoglede afriških in evropskih civilnodružbenih partnerjev o temah, kot so prihodnost razvojnega sodelovanja, pomen zagotovitve podnebne pravičnosti v zelenem prehodu in, najpomembneje, potreba po premiku paradigme, ki priznava lokalne rešitve pod vodstvom lokalnih deležnikov. Kot kažejo rezultati raziskave o civilni družbi v Afriki in Evropi, v kateri je sodelovalo okoli 360 nevladnih organizacij z obeh celin, so vezi med civilnima družbama Afrike in Evrope močne. Kar 89 odstotkov sodelujočih je izrazilo potrebo po močnejši vključenosti nevladnih organizacij v partnerstvo med Evropsko unijo in Afriko.

V pripravi nove strategije bi bilo po našem mnenju upoštevanje rezultatov razprav o zgoraj omenjenih – in mnogih drugih – temah ključni korak h krepitvi demokratične dimenzije procesa. Takšno vključevanje bi tudi prispevalo k utrditvi temeljev prihodnjega partnerstva, v katerem bi bil prostor za stalen dialog s civilno družbo in ki bi upošteval izzive, s katerimi se soočajo območja z manjšimi zmožnostmi za odziv na podnebne spremembe in naraščajoče družbenoekonomske neenakosti, neenakosti na področju spolov in pri dostopu do cepiv proti covidu-19.

Vrh AU-EU bo morda prestavljen, toda širokega in izčrpnega procesa posvetovanj, ki bi omogočil smiselno vključevanje civilne družbe z obeh celin, ni treba prestavljati. Da bi prišlo do tega, je potrebna močna politična volja, ki je sposobna zagotoviti primerno finančno in logistično podporo za sodelovanje civilne družbe v tem procesu. Kot skupina organizacij civilne družbe, ki želi prispevati k tem kompleksnim razpravam, smo prepričani, da je zmožnost nove strategije uveljaviti se kot gonilna sila za trajnostni razvoj, demokracijo in vključevanje odvisna od tega, koliko prizadevanj bo vloženih vanjo v prihodnjih mesecih.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »