Platforma SLOGA je v sredini novembra 2016 v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani organizirala Teden dobrodošlice, niz dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. Uvodni delavnici z Welcoming America in Green Card Voices sta se osredotočili na izzive spreminjanja retorike o migracijah in begunskih tematikah.

Otvoritvena delavnica Tedna dobrodošlice z Vanjo Pantić Oflazoglu je predstavila Welcoming America, gibanje, ki si prizadeva za izgradnjo in krepitev vključujočih skupnosti ter povezuje že več kot 100 skupnosti. Aktivnosti mednarodne nevladne organizacije Welcoming America se osredotočajo na skupnosti, ki sprejemajo migrante. Pri komuniciranju begunskih tem je Vanja Pantić Oflazoglu opozorila na pomen uravnoteženosti dejstev in osebnih zgodb migrantov. S ciljem ustvarjanja strpne družbe so pri komuniciranju begunskih in migrantskih tematik ključna pozitivna sporočila, ki naslavljajo skupne, lokalne vrednote, komunicirati je potrebno preko kredibilnih predstavnikov ter izpostavljati koristi skupnosti, ki sprejemajo migrante. Kot primer dobre prakse je predstavila pobudo Welcoming Week, katere cilj je gradnja mostov in krepitev skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij. Welcoming Week predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh, ruralnih ter urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti.

Drugi del ponedeljkove delavnice se je osredotočil na pripovedovanje zgodb (storytelling), izvedla jo je Tea Rozman Clark, soustanoviteljica in izvršna direktorica Green Card Voices. Uvodoma je predstavila kontekst komuniciranja migrantskih tem v ZDA: več kot 40 milijonov oz. 15 odstotkov prebivalstva ZDA so priseljenci (polovica je naturaliziranih, četrtina neregistriranih). Diskurz o migracijah se pogosto enoznačno povezuje s posameznimi tematikami, najpogosteje z migracijskimi tokovi v preteklosti, z mejnim nadzorom, z zvezdniki z migrantskim ozadjem, z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, ali s terorizemom in globalnimi migracijskimi tokovi. S ciljem omogočanja enakega dostopa do storitev in enakega uresničevanja pravic je ključno, da se komuniciranje migracijskih tem premakne od stereotipiziranja k objektivnemu komuniciranju, saj spremenjeni migracijski trendi predstavljajo novo politično realnost. Green Card Voices preko digitalnega pripovedovanja zgodb posameznikom približa osebne zgodbe ameriških priseljencev in krepi boljše razumevanje med priseljenci in lokalno skupnostjo. Cilj platforme je opolnomočiti izobraževalne institucije, skupnostna združenja in posameznike preko osebne perspektive priseljenčevega življenja bolje razumejo izkušnje priseljencev v ZDA. Gradiva so na voljo tudi kot učni priročniki ali razstave.

Tudi drugi dan Tedna dobrodšlice je potekala delavnica s Teo Rozman Clark o spreminjanju diskurza o beguncih ter ohranjanju kulturne raznolikosti. Delavnica je udeležencem približala ustno zgodovino, digitalno humanistiko in pripovedovanje zgodb. Ustna zgodovina je veda, ki zbira in preučuje zgodovinske informacije z uporabo posnetih intervjujev z ljudmi, ki imajo osebno védenje o preteklih dogodkih. Digitalna humanistika je znanstvena disciplina na stičišču računalništva in humanističnih disciplin. Pripovedovanje zgodb je socialna in kulturna dejavnost, kjer si posamezniki delijo zgodbe. Zgodbe ali pripovedi so v skupni rabi v vsaki kulturi kot sredstvo zabave, izobraževanja, varstva kulturne dediščine in vir moralnih vrednot. Z udeleženci je Tea Rozman Clark razpravljala o nevarnosti ene zgodbe in poudarila pomembnost, da imamo več kot eno zgodbo o državi, kulturi, o skupini ali posamezniku, da bi se izognili predsodkom, segregaciji ter rasizmu. V praktičnem delu so udeleženci spoznali Več kot ena zgodba (More than one story), metodo aktivnega dela za povezovanje, razumevanje, spoznavanje in spoštovanje med ljudmi vseh starosti, okolij in kultur.

Z organizacijo Tedna dobrodošlice se je pobudi Welcoming Week pridružila tudi platforma SLOGA. Če resnično želimo krepiti podporno okolje za priseljence, moramo pričeti s spreminjanjem diskurza in razbijanjem stereotipov.