OECD je konec junija pričel javno posvetovanje o novem statističnem orodju za merjenje skupne uradne podpore trajnostnemu razvoju ali “total official support  for  sustainable development” (TOSSD). OECD je podaljšal rok javnega posvetovanja, in sicer vaše pripombe in predloge pričakujejo do 9. septembra 2016.

Skladno s svojo politiko odprtosti, vključevanja in preglednosti ter lanskoletno Agendo iz Adis Abebe na temo financiranja za razvoj, je OECD pripravil poseben kompendij na temo TOSSD in vabi vse zainteresirane k posredovanu komentarjev.

Kompendij je dosegljiv na tem naslovu.

Komentarje lahko pošljete na naslov TOSSD@oecd.org. Vsi komentarji bodo zbrani in objavljeni na spletni strani posvetovanja.

Ker to področje spremlja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, prosijo za kopijo morebitnih komentarjev (ki jih sicer naslovite neposredno na OECD) na razvoj.mzz@gov.si.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na albin.keuc@sloga-platform.org in 041 749 468.

Translate »