Odvila se je Regionalna konferenca o globalnem učenju

regkonf13pikalo4. in 5. decembra 2013 je SLOGA v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami (SKOP – Malta, CYINDEP – Ciper, FOND – Romunija, BPID – Bolgarija), partnerji (COE – Bolgarija) in Ministrstvom za zunanje zadeve RS ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta Evrope organizirala Regionalno konferenco o globalnem učenju z naslovom Naša prihodnost (ang. »There is an alternative – TIA«).

Na konferenci se je zbralo več kot 60 predstavnikov s področja formalnega in neformalnega učenja, predstavnikov NVO, vladnih predstavnikov (predvsem z ministrstev za šolstvo in zunanje zadeve) ter drugih zainteresiranih posameznikov iz Avstrije, Bolgarije, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Irske, Malte, Romunije, Slovenije in Srbije, odprl pa jo je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

tianovice1rszDr. Pikalo je v uvodnem nagovoru poudaril, da je potrebno globalno učenje v Sloveniji urediti na sistemski ravni. Poudaril je tudi pomen globalne soodvisnosti in odgovornosti ter izpostavil globalni vidik človeških potreb, ki naj dopolni vidik človekovih pravic. Po mnenju dr. Pikala je potrebno dvigniti ozaveščenost o globalni soodvisnosti, pri tem pa je pomembno ravno globalno učenje, ki nacionalna vprašanja povezuje z globalnimi.

Program konference, ki je bila namenjena predvsem razpravi o konceptih globalnega učenja in iskanju možnosti za sodelovanje, je vključeval okroglo mizo na temo globalnih perspektiv, predstavitev aktualnih in prihajajočih izzivov na področju globalnega učenja v različnih državah Jugovzhodne Evrope, predstavitev aktivnosti na področju globalnega učenja do leta 2015 v okviru CONCORD-a in Centra Sever-Jug Sveta Evrope, predavanje o zagovorništvu globalnega učenja in štiri različne delavnice, katerih udeleženci so se podrobneje seznanili z naslednjimi temami: razvoj in implementacija nacionalne strategije na področju globalnega učenja, nadaljevanje strokovnega razvoja pedagogov, kakovost in merjenje dosežkov globalnega učenja ter kampanje na področju globalnega učenja. V okviru vsake delavnice so bila oblikovana določena priporočila, evalvacija konference pa je pokazala, da se udeleženci že veselijo nadaljnjega sodelovanja, razprav, usposabljanj, skupnih projektov in kampanj na tem področju.

tianovice2rszPoročilo s konference ter predstavitve govorcev in vodij delavnic so objavljene na Sloginem spletnem portalu o globalnem učenju.