United Nations System Staff College je ustanovil Center znanja za trajnostni razvoj, ki bo z upravljanjem znanja in usposabljanjem podpiral predvsem osebje Organizacije združenih narodov (OZN), njegove partnerje in relevantne zunanje deležnike. Aktivnosti naj bi prispevale k bolj celostnem pristopu pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in pariškega podnebnega sporazuma.

Center znanja za trajnostni razvoj želi spodbujati skladnost med agencijami, krepiti dialog in mreže znotraj in zunaj sistema OZN. Njegova naloga je v spodbujanju medgeneracijskega učenja, izmenjavi znanja, povečanju usklajenosti in operativnem ter konceptualnem usposabljanju osebja Združenih narodov in drugih partnerjev. V luči nove razvojne vizije Agende 2030, ki gradi na partnerstvih in poudarja mreženja, bo center nudil svoje storitve tudi zasebnemu sektorju, filantropskim ustanovam, raziskovalcem in civilni družbi.

Translate »