Evropska komisija je v sklopu programa Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije prednostna naloga »družbeni izzivi« objavila več novih javnih razpisov na področju migracij za leta od 2018 do 2020. Rok za prijavo: 14. 3. 2019

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) pravni subjekti s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljeni v skladu s pravom Evropske Unije; (b) mednarodne evropske interesne organizacije; (c) pravni subjekti s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Več razpisov najdete tudi na straneh CNVOS.

Translate »