Evropska komisija je danes objavila splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2016. Poročilo vsebuje pregled vseh glavnih dogodkov, pobud in odločitev EU v letu 2016 ter dopolnjuje belo knjigo o prihodnosti Evrope. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem povedal, da si EU zdaj ne sme prizadevati zgolj za prilagajanje spremembam v svetu, ampak za njegovo oblikovanje.

V skladu s pravili EU mora Evropska komisija vsako leto objaviti splošno poročilo o svojih dejavnostih in pobudah. Splošno poročilo in povzetek poročila opisujeta dejavnosti EU v preprostem jeziku, ki je razumljiv ne samo poznavalcem zadev EU, ampak tudi širši javnosti. Vas zanima, kaj je Evropska unija dosegla v letu 2016? Kakšen napredek je dosegla pri uresničevanju svojih prednostnih nalog? Katere ukrepe je sprejela za spodbujanje zaposlovanja, rasti in naložb? Kakšen je namen novo vzpostavljene evropske solidarnostne enote? Kakšen napredek je bil dosežen na področju migracij? Kakšno je novo trgovinsko partnerstvo, ki je bilo sklenjeno s Kanado? Kakšne koristi so imeli državljani EU od Unije? Odgovore na ta in druga vprašanja najdete v EU v letu 2016.

Dokumenta sta na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi slovenščini.