Ministrstvo za zunanje zadeve ob 71. rojstnem dnevu OZN opozarja na pomen učinkovitega mednarodnega sodelovanja in se zavzema za okrepitev svetovne organizacije skozi celovito reformo.

Na današnji dan leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina Organizacije združenih narodov. S tem je luč sveta ugledala največja svetovna organizacija, z nalogo varovati mednarodni mir in varnost, spodbujati prijateljske odnose med ljudstvi in državami ter spoštovati človekove pravice in trajnostni razvoj.

V več kot sedmih desetletjih od svoje ustanovitve so OZN in njene specializirane agencije dale neprecenljiv prispevek h krepitvi miru ter varnosti, spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava ter k razvoju in odpravljanju revščine po celem svetu.

Kljub velikemu napredku, pa se tudi danes soočamo s številnimi oboroženimi konflikti, z milijoni pomoči potrebnih beguncev in razseljenih oseb, z dramatičnim porastom nestrpnosti ter nasilnega ekstremizma, kar ogroža človekove pravice in temeljne svoboščine, z naraščanjem revščine ter neenakosti in s podnebnimi spremembami, katerih posledice čuti vedno več ljudi.

Za uspešno soočenje s temi in drugimi globalnimi izzivi današnjega časa potrebujemo učinkovito multilateralno sodelovanje, v središču katerega bo stala novim razmeram prilagojena in okrepljena svetovna organizacija. Podobno kot številne druge države, si zato tudi Slovenija prizadeva za celovito reformo, ki bi organizacijo naredila učinkovitejšo in prilagojeno novim razmeram v mednarodnem okolju. Za to bo potrebno doseči dogovor o reformi delovanja Varnostnega sveta in revitalizaciji Generalne skupščine. Na zunanjem ministrstvo pričakujejo, da bo pomembno vlogo v tem procesu odigral tudi novoizvoljeni generalni sekretar OZN Antonio Guterres, ki bo s 1. januarjem 2017 zamenjal svojega predhodnika Ban Ki-moona.

Slovenija pri svojem delovanju znotraj sistema OZN namenja posebno pozornost prizadevanjem za ohranjanje miru in varnosti, zaščiti ter promociji človekovih pravic, preventivni diplomaciji,  trajnostnemu razvoju, podnebnim spremembam, boju proti terorizmu, razvoju ter kodifikaciji mednarodnega prava, prav tako pa aktivno sodeluje tudi v razpravah o migracijah in mednarodnih naporih za preprečevanje širjenja orožij za množično uničevanje. Prav tako aktivno podpiramo prizadevanja za krepitev zmogljivosti, namenjenih preprečevanju konfliktov in miroljubnemu reševanju sporov, vključno s spodbujanjem medkulturnega dialoga, uporabe mediacije ter izgradnje zmogljivosti na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.