SPOROČILO ZA JAVNOST: Za vključujoče srečanje na vrhu za pravično Partnerstvo med Afriško in Evropsko unijo

Pred neformalnim srečanjem voditeljev Afriške in Evropske unije (AU-EU), Platforma SLOGA, CONCORD Europe, platforma ONGD in platforma VENRO pozivamo k vključujočemu srečanju na vrhu za pravično Partnerstvo med Afriško in Evropsko unijo.

SPOROČILO ZA JAVNOST: Nova izdaja Najboljših novic iz sveta v slovenščini

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Sporočilo za javnost nevladnih organizacij: Vlada želi potiho omogočiti investicije v okolju škodljive projekte

Vlada je v protikoronski paket ukrepov dodala člen, ki zaostruje pogoje, pod katerimi lahko v določen postopek stopijo predstavniki nevladnih organizacij. Predlog predvideva, da bi imela nevladna organizacija s področja varstva okolja po novem pravico udeležbe v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja le, če bi izpolnjevale še dodatne pogoje. Ti so 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, […]