V sklopu Tedna dobrodošlice je 17. novembra 2016 na platformi SLOGA potekala delavnica z Ano Mario Teixeira iz International Rescue Committee-ja iz Miamija (ZDA), ki je predstavila naslovila vlogo ameriških agencij za preseljevanje beguncev in sodelovanje agencij z zasebnim sektorjem kot donatorjem in zaposlovalcem beguncev.

Ameriški program za preseljevanje beguncev je vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo. Vloga agencij za preseljevanje beguncev se prične po prihodu begunca v ZDA; International Rescue Committee (IRC) je ena od devetih agencij. Pred prihodom v ZDA se begunci udeležijo usposabljanja o kulturi in življenju v ZDA oz. t. i. kulturne orientacije. Program preselitve in nastanitve, ki beguncem zagotavlja osnovno podporo pri urejanju življenja po prihodu v ZDA, poleg urejanja nastanitve (oz. najema stanovanja) ter zagotavljanja osnovnih potrebščin zajema predvsem izobraževanje odraslih, urejanje vpisa v jezikovne programe, urejanje zdravstvenega zavarovanja in drugih socialnih prejemkov, seznanjanje s sistemom javnega transporta ter koordinacijo prostovoljcev oz. mentorjev beguncev. Pri namestitvi je ključnega pomena identifikacija razpoložljivih virov v skupnosti: možnosti nastanitve, zdravstvene oskrbe, izobraževalne možnosti, zaposlitvene možnosti, transport oz. dostopnost, trgovska ponudba.

Poleg tega agencije begunce aktivno podpirajo pri iskanju zaposlitve. Po prihodu beguncev v ZDA organizirajo usposabljanje o zaposlitvenih priložnostih (t. i. Employment Orientation), kjer predstavijo lokalni trg dela. Za vsakega begunca agencija pripravi načrt za dosego samozadostnosti (oz. zaposlitve), v katerem se osredotoči na veščine begunca in jih pripravi na realistična pričakovanja glede dela ter življenja v ZDA. Usposabljanja za begunce so oblikovana glede na njihove veščine in potrebe na trgu dela. Poleg programa preselitve in nastanitve ameriška vlada preko agencij za preseljevanje beguncev izvaja tudi program intenzivne podpore pri vstopu na trg dela (t. i. Matching Grant Program), ki temelji na spodbudah za aktivna prizadevanja iskalcev zaposlitve. Ana Maria Teixeira je poudarila, da je zaposlitev ključnega pomena za integracijo beguncev. Z zaposlitvijo begunci dobijo občutek vrednosti in niso izolirani, hkrati čakanje na zaposlitev ustvarja dodatne frustracije. Ko se begunci zaposlijo, se počutijo koristne, saj vračajo skupnosti, ki jih je sprejela. Za Miami je značilna krepitev storitvenega sektorja, kar ustvarja številne priložnosti za begunce. Vlada zaposlovanje beguncev krepi s spodbudami za raznoliko delovno silo; zaposlovalci, ki zaposlujejo socialno ogrožene posameznike, so upravičeni do davčne olajšave.

Agencije beguncem zagotavljajo tudi individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve. Individualno svetovanje je beguncem na voljo pri prijavi na delovno mesto in pripravi življenjepisa, pripravi na zaposlitveni intervju (veščine in njihova predstavitev) ter ohranjanju zaposlitve. Za lažjo integracijo beguncev na trg delovne sile so svetovalci IRC usposobljeni za delo, ki ga bo nastopil begunec, da lahko begunca usposobijo za delo. IRC si prizadeva za vzdrževanje dobrih odnosov z zaposlovalci in je član gospodarskih zbornic s ciljem ozaveščanja, mreženja ter destigmatizacije beguncev.

Med ključnimi ovirami pri integraciji beguncev je Ana Maria Teixeira izpostavila jezik, zdravstvene težave, nepoznavanje sistema, problem varstva otrok v delovnem času v enostarševskih družinah, transport, poklic begunca v izvorni državi in izobraževanje. Za posebej ranljive skupine beguncev, npr. žrtve trgovanja z ljudmi, vlada financira specializirane programe glede na njihove posebne potrebe.

Ameriške agencije za preseljevanje beguncev sodelujejo z vlado in lokalnimi skupnostmi. Agencije in službe, ki zagotavljajo socialno-varstvene storitve, se srečujejo na mesečnih sestankih. Ana Maria Teixeira je izpostavila pomen prostovoljcev in skupnostnih aktivnosti, ki pripomorejo k premoščanju razlik ter integraciji beguncev; kot primer dobre prakse je izpostavila skupnostne vrtove.