Urad za oskrbo in integracijo migrantov vabi k posredovanju komentarjev na štiri podzakonske akte, ki izhajajo iz novele zakona o mednarodni zaščiti. Komentarje in predloge lahko posredujete do 4. oktobra 2021 na gp.uoim@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je pripravil podzakonske akte, ki izhajajo iz novele Zakona o mednarodni zaščiti, in sicer: Uredbo o hišnem redu azilnega doma, Uredbo o hišnem redu v integracijski hiši in drugih nastanitvenih zmogljivostih Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito ter Uredbo o uresničevanju pravic prosilcev za mednarodno zaščito.

Več TU.

Translate »