Naj mentor prostovoljcev in naj mentorica prostovoljcev 2017

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj za podelitev naziva NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV in NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV 2017.

Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva.

Natečaj v letu 2018 razpisujemo prvič. Naziv se podeljuje za leto 2017 aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v preteklih letih oz. do konca preteklega leta.

Predvidoma bo podeljen en naziv NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV in en naziv NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV 2017.

Z imenom mentor na tem natečaju poimenujemo vse, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo, ustvarjajo pogoje za delo prostovoljcev in jih pri tem podpirajo – kot mentorji, koordinatorji, organizatorji ali vodje skupin prostovoljcev.

Razpis, prijavni obrazec in vzorci izjav so dostopni na spletni strani www.prostovoljstvo.org na povezavi http://www.prostovoljstvo.org/natecaji/naj-mentor-prostovoljcev .

 Vabimo vse organizacije, članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, da predlagajo mentorja, koordinatorja, organizatorja ali vodjo prostovoljcev, ki ga oz. jo prepoznavate kot osebo, ki si s svojim delom zasluži ta naziv.