V torek, 5. septembra 2017, se je zaključil že 12. strateški forum Bled. Strateški forum Bled združuje odločevalce iz različnih področij, spodbuja odprto razpravo o aktualnih političnih, varnostnih in razvojnih izzivih ter iskanje novih idej in rešitev. V nenehno spreminjajočem se globalnem okolju, bo BSF tudi v prihodnje stremel k inovativnemu razmišljanju in dolgoročnim vizijam.

Blejski strateški forum (BSF) je letos postregel z vrsto aktualnih razprav in izmenjav – od lažnih novic, povečevanja neenakosti, vode do jedrske nevarnosti. Prvi dan je blejsko in širše občinstvo lahko slišalo zagotovilo najvišjih političnih predstavnikov republike, da trdno stojimo za spoštovanjem mednarodnega prava in mednarodnih pogodb.

Letošnji BSF je ponudil veliko priložnosti za mreženje na teme, mogoče ne neposredno vezanih na razvojno sodelovanje, pa vendar dovolj blizu, da pogovorov ni manjkalo. Organizatorji so vse dogajanje posneli, tako da so vsi pogovori dostopni na Facebooku.

“Če si dovolim majhno digresijo. Spoštovanje mednarodnih pogodb je pomembno, sploh v času, ko smo nevladne organizacije izpostavljene orkestriranemu napadu v delu medijev in predvsem na socialnih omrežjih zaradi izvajanja svoje nadzorne funkcije. Zato je treba Vlado in njene akterje opozoriti na spoštovanje mednarodne pogodbe – Aarhuške konvencije. Ta od pogodbenic zahteva, da zagotovijo, da nihče zaradi pravice sodelovanja v postopkih odločanja ne sme biti na noben način kaznovan, sodno preganjan ali nadlegovan (penalized, persecuted or harassed). Uporaba besed, kot sta “ekoteroristi” in “žabarji” s strani aktualnega ministra, ne samo da sta neodgovorni, sta tudi hujskaški in neposredno v nasprotju z zagotovili prvega ministra, da Slovenija pogodbe spoštuje,” je komentiral Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.

Povzetke vseh razprav, fotografije, videoposnetke in drugo gradivo letošnjega foruma je dosegljivo na spletni strani foruma.