MZZ objavil osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030 – javna obravnava do 5. novembra 2018

Ministrstvo za zunanje zadeve je 5. oktobra 2018 objavilo osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki podrobneje opredeljuje posamezne vsebine delovanja države oz. vlade, vezane na ti dve področji. Gre za tretji dokument po sprejemu resolucije in zakona za to področje, s katerim se bo zaokrožila prenova slovenskega modela razvojnega sodelovalnja in humanitarne pomoči.

Ministrstvo je javnost povabilo k posredovanju mnenj, komentarjev in predlogovo na osnutek do najkasneje 5. novembra 2018.

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, bo zato v najkrajšem možnem času sklicala članice in vse zainteresirane na srečanje, da oblikujemo skupen prispevek predlogov in komentarjev na vsebine osnutka Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030.

Ob tem je potrebno še posebej poudariti nujnost povečevanja deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč na 0,33 % do leta 2030 z lanskoletnih 0,16 %. To povečanje bo neposredno vplivalo na kakovost in učinkovitost slovenskega modela razvojnega sodelovanja. Zato še posebej izpostavljamo, da vlada oz. ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja akcijski načrt o postopnem povečevanju uradne razvojne pomoči Republike Slovenije.

Več o procesu v prihodnjih objavah.

Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, Osnutek, 5. 10. 2018 (v .pdf)

Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, Osnutek, 5. 10. 2018 (v .doc)